سی عادت موثر والدین در تربیت فرزندان

ما ابتدا عادت ها را می سازیم و بعد عادتها ما را می سازند.
۱) والدین موفق اهل معنویت هستند و در عالم کاینات هستی، خودشان به جایی وصل هستند و اعتقاد به یک وجود و قدرت برتر و لایزال …

ما ابتدا عادت ها را می سازیم و بعد عادتها ما را می سازند.

۱) والدین موفق اهل معنویت هستند و در عالم کاینات هستی، خودشان به جایی وصل هستند و اعتقاد به یک وجود و قدرت برتر و لایزال دارند و در بحران ها و سختی ها توکل دارند.

۲) والدین موفق اهل مشورت هستند با والدین موفق دیگر مشورت می کنند و از تجربیات آنان استفاده می کنند.

۳) والدین موفق اهل مطالعه هستند در مورد تعلیم و تربیت از طریق آزمایش و خطا عمل

نمی کند بلکه می آموزند ، مطالعه می کنند، یاد می گیرند ، و به کار می برند.

۴) والدین موفق اهل گفت و شنود هستند قبل از اینکه بخواهند فرزندان به آنان گوش کنند و بفهمند، خودشان سعی میکنند شنوندگان خوبی باشند .

۵) والدین موفق برآیند نیروهایشان با یکدیگر (زن و شوهر) در یک جهت است و حرفها و نیروهای یکدیگر خنثی نمی کنند تا کودک یا نوجوان از آب گل آلود ماهی بگیرد و بد تربیت شود اگر اختلاف نظری دارند در خلوت صحبت کرده و به توافق می رسند .

۶) والدین موفق در مواقع بحرانی نوجوانی از یک واسطه ی تربیتی استفاده می کنند که به فرزندانشان نزدیک است و می توانند گاهی از طریق او بعضی پیامها را نیز مستقیم به نوجوان بدهند یا هدایت کنند زیرا نوجوان در این سن گاهی در مقابل حرفهای پدر و مادر جبهه می گیرد این واسطه تربیتی می تواند اولیاء مدرسه ، خاله، عمو ، پسر عمو یا پسر خاله ی بزرگتر یا مشاور و... باشد.

۷) والدین موفق خودشان الگوی خوبی برای فرزندانشان در مسائل مختلف هستند .

۸) والدین موفق اهل عذرخواهی ، قدردانی ، تحسین به موقع ، مثبت نگری و گذشت هستند

۹) والدین موفق از توهین، تحقیر مقایسه ، منت گذاشتن، کنایه زدن ، نصیحت زیاد، تمسخر و.. نسبت به نوجوانان خود احتراز می کنند زیرا که این آیتم ها قیچی های ارتباط هستند.

۱۰) والدین موفق اهل قضاوت کردن و صحبت آمرانه و دستوری و استبدادی عمل کردن نیستند.

۱۱) والدین موفق اهل فدا کردن و توافق و قرارداد هستند و انتظارات خود را واضح و روشن بیان می کنند.

۱۲) والدین موفق خوش قول و اهل وفای به عهد هستند به قول کنفسیوس : (مرد بزرگ دیر قول میده و زود عمل می کند .

۱۳) والدین موفق با فرزندان خود به تفریح می روند وگاهگاه با آنان همبازی می شوند .

۱۴) والدین موفق گاهی با نوجوان خود شوخی می کند و با او می خندد نه اینکه به او بخندد.

۱۵) والدین موفق خودشان را بی عیب و نقص نمی پندارند و انتقادات فرزند خود را در مورد خودشان می پذیرند.

۱۶) والدین موفق اهل تغییر و خود سازی هستند و نمی گویند من همین هستم که هستم تغییر از من گذشته است .

۱۷) والدین موفق با فرزندان نوجوان خود با احترام و اکرام صحبت می کنند .

۱۸) والدین موفق سریعاً به بچه ها راه حل نشان نمی دهند و سریع شروع به موعظه و نصیحت نمی کنند بلکه از خود نوجوان برای حل مسائل و مشکلاتش یاری و راهنمایی می خواهند .

۱۹) والدین موفق با نوجوان خود مشورت می کنند .

۲۰) والدین موفق دستور نمی دهند بذر پیشنهاد می کارند و ( راههای میزان خطا می آموزند) به جای آنکه متهم کنند و بر چسب بزنند. ( یعنی اینکه مثلاً بگویند تنیل ، بی چشم و رو، بد عنق و ...) که در روح فرزندشان ماندگار است .

۲۱) والدین موفق ، عصبانیت و ناراحتی های خود از نوجوانشان بدون زهر توهین و تحقیر و تمسخر ، اعتراف می کنند .

۲۲) والدین موفق خیلی به صورت افراطی محبت نمی کنند و به قولی به نوجوان خود از ترس اینکه او نارحت شود باج نمی دهند .

۲۳) والدین موفق در غیاب فرزندشان از او در غیاب فرزندان دیگر غیبت و بدگویی نمی کنند.

۲۴) والدین موفق در جستجوی صفات خوب فرزندان و یکدیگر هستند و مچ افراد در حین ارتکاب عمل خوب می گیرند و بعد آنان را توصیف می کنند مثل ( می بینم که پس انداز کرده ای آفرین ) زیرا که بهترین زمان تغییر پذیری افراد زمان نهایی است که احساس خوبی از خود دارند نه زمانی که احساس بد دارند .

۲۵) والدین موفق هدفمند هستند و در بحرانها آرام می گیرند ، می آموزند و با عقل عمل

می کنند نه اینکه اول خشم خود را خالی کنند ( با تنبیه بدنی، توهین ، تحقیر و ... ) بعد به نزد مشاور بروند .

۲۶) والدین موفق اهل آنالیز کردن و تحلیل خود هستند و حسن و عیب های خود را می شناسند و در صدد رفع آن اقدام می کنند .

۲۷) والدین موفق خودشان منشاء آرامش و عزت نفس هستند .

۲۸) والدین موفق خودشان درستکار هستند و در مورد مسائل مادی نیز رزق حلال و طیب در سفره زندگیشان می گذارند.

۲۹) والدین موفق در مورد فرزندانشان کلی گویی نمی کنند بلکه صفات او را مورد ارزیابی قرار می دهند و به تلاش های حتی کوچک فرزند خود ارج می نهند.

۳۰) والدین موفق همیشه و همه جا از خداوند یاری می خواهند و سعی می کنند خودشان که سرچشمه وجود فرزندان خود هستند پاک و طیب و با افکار مثبت باشند و با انسان های معنوی و عرفانی و اهل خدا رفت و آمد داشته باشند و اهل دعا و نیایش باشند.