درباره اهدای خون

اهدای خون شیوه‌ای ایمن و ساده برای کمک به نجات دادن زندگی دیگران است
▪ این نکات را در مورد اهدای خون در نظر داشته باشید:
ـ ابتدا یک معاینه جسمی مختصر از شما به عمل خواهد آمد که …

اهدای خون شیوه‌ای ایمن و ساده برای کمک به نجات دادن زندگی دیگران است

این نکات را در مورد اهدای خون در نظر داشته باشید:

ـ ابتدا یک معاینه جسمی مختصر از شما به عمل خواهد آمد که شامل بررسی فشار خون, تعداد نبض و درجه حرارت بدن است.

ـ همچنین پرسش‌هایی در مورد سبک زندگی و وضع سلامتی شما به عمل خواهد آمد.

ـ محل گرفتن خون از در روی دست شما استریل می‌شود، و سپس یک سوزن استریل در این محل فرو برده خواهد شد. درد و سوزشی جزئی را هنگام فرو بردن سوزن حس خواهید کرد.

ـ جمع ‌آوری یک واحد خون معمولا حدود ۱۰ دقیق طول می‌‌کشد.

ـ ممکن است لازم باشد پس از گرفته‌شدن خون، چند دقیقه‌ای را در محل باقی بمانید تا غذای مختصر یا نوشابه‌ای به شما بدهند.

ـ شمار اندکی از افرد ممکن است دچارسرگیجه، خستگی با کبودشدن در محل تزریق شوند.