۱۵ فوریه ۲۰۰۶ ـ دریادار دکتر احمد مدنی کرمانی درگذشت

دکتر احمد مدنی کرمانی (دریادار پیشین) هفته دوم فوریه ۲۰۰۶ در آمریکا از بیماری سرطان درگذشت. دکتر مدنی در دولت موقت انقلاب وزیر دفاع، فرمانده نیروی دریایی و استاندار خوزستان …

دکتر احمد مدنی کرمانی (دریادار پیشین) هفته دوم فوریه ۲۰۰۶ در آمریکا از بیماری سرطان درگذشت. دکتر مدنی در دولت موقت انقلاب وزیر دفاع، فرمانده نیروی دریایی و استاندار خوزستان بود. وی پس از بازنشسته شدن اجباری به خواست شاه، به زادگاه خود رفته و در دانشگاه کرمان تدریس می کرد. در زمان انقلاب از فعالان آن بود و در به دور ساختن برخی از نظامیان از اطراف شاه کمک بسیار کرد. پس از انقلاب، تلاش های او برای حفظ یکپارچگی وطن بسیار ارزشمند و تاریخساز بود. در نخستین انتخابات ریاست جمهوری وطن، نفر دوم شد و سپس به نمایندگی مجلس از زادگاه خود،شهر کرمان، انتخاب شد. مدنی ۲۵ سال درخارج از کشور بود و مسئولیت جبهه ملی در برون مرز را برعهده داشت.