سرئوسCereus

▪ خانواده: Cactaceae
سرئوس بومی آمریکای جنوبی است. این کاکتوس استوانه‌ای شکل است و در انواع بالغ آن ساقه در قسمت انتهائی منشعب می‌گردد. در طبیعت بعضی از گونه‌های این جنس به بیش از ۸ متر …

خانواده:

Cactaceae

سرئوس بومی آمریکای جنوبی است. این کاکتوس استوانه‌ای شکل است و در انواع بالغ آن ساقه در قسمت انتهائی منشعب می‌گردد. در طبیعت بعضی از گونه‌های این جنس به بیش از ۸ متر نیز می‌رسند. معمولاً در گلدان گل نمی‌دهند ولی در گلخانه‌ به گل می‌نشیند. گل‌ها به عرض ۵ تا ۸ سانتی‌متر به شکل قیفی هستند و معمولاً رنگ سفیدی دارند. این گل‌ها در اوایل تابستان و در هنگام شب روی پایه‌های مسی ظاهر می‌شوند.

گیاه جوان سرئوس نیازی به کوددهی ندارد ولی برای گیاهان مسن هر هفته یک‌بار از خرداد تا شهریور ماه مخلوطی از یک گرم سوپر فسفات و یک گرم فسفات پتاسیم استفاده نمائید. خاک مناسب مخلوطی از خاک برگ و ماسه است. تکثیر از طریق کاشت بذر در اواخر فروردین در حرارت ۲۱ درجه سانتی‌گراد و قلمه‌گیری در بهار و تابستان امکان‌پذیر است.