سکسکه می کنید؟ گذاشتن یخ و لیمو روی زبان سکسکه را درمان می‌کند
گذاشتن یخ و لیمو روی زبان سکسکه را درمان می‌کند سکسکه یک انقباض غیر ارادی در عضله دیافراگم و عضلات تنفسی بین دنده‌ای …

سکسکه می کنید؟ گذاشتن یخ و لیمو روی زبان سکسکه را درمان می‌کند

گذاشتن یخ و لیمو روی زبان سکسکه را درمان می‌کند سکسکه یک انقباض غیر ارادی در عضله دیافراگم و عضلات تنفسی بین دنده‌ای است که می‌توان با گذاشتن یک تکه یخ روی زبان، کشش زبان، گذاشتن لیمو روی زبان، نفس کشیدن در کیسه و یا ایجاد شوق و ترس زیاد آن را درمان کرد.

به گزارش ایسنا،سکسکه معمولا ۴۸ ساعت بیشتر طول نمی‌کشد ولی در فرم مداوم فرد بیش از ۲ روز و کمتر از یک ماه مبتلا است افرادی که در شب پرخوری می‌کنند، بلع هوا حین صحبت دارند و یا از نوشابه‌های گازدار استفاده می‌کنند غالبا دچار سکسکه می‌شوند. تغییر ناگهانی درجه حرارت معده که متعاقب خوردن آب سرد و یا چای داغ و یا کشیدن سیگار حاصل می‌شود از علل دیگر سکسکه است.سکسکه در افراد مضطرب و دارای استرس بالا و یا متعاقب خبر خوشایند یا غمگین بروز می‌کند.

در بیمارانی که بلع هوا علت سکسکه است باید از صحبت در حین غذا خوردن پرهیز کرد.