لکه های پوستی

لکه های پوستی ایجاد شده بر روی پوست دست یا صورت، موسوم به " ملاسما "‌، با بهره گیری از اصول صحیح درمانی قابل برطرف شدن هستند.
دکتر " فرشته برزگر " ، متخصص پوست، مو و زیبایی درخصوص …

لکه های پوستی ایجاد شده بر روی پوست دست یا صورت، موسوم به " ملاسما "‌، با بهره گیری از اصول صحیح درمانی قابل برطرف شدن هستند.

دکتر " فرشته برزگر " ، متخصص پوست، مو و زیبایی درخصوص درمان پذیر بودن ملاسما گفت : درمان موفقیت آمیز این اختلال پوستی بر پایه سه اصل استوار است که عبارتند از: حفاظت از آفتاب، استفاده از داروهای بیرنگ کننده و صرف زمان کافی.وی با اظهار تاسف از دلسرد شدن اکثر بیماران و توقف روند درمانی، تاکید کرد : درمان ملاسما نیاز به یک روند طولانی دارد و پس از گذشت دو ماه از مصرف دارو آثار آن آشکار شده و گاهی نیز، تا ۶ ماه به طول می انجامد.این متخصص پوست، استفاده از ضد آفتابهای وسیع الطیف با فاکتور حفاظتی بالا ( SPF) را در طول درمان ضروری خواند و یادآور شد : در صورتی که حفاظت از آفتاب به خوبی انجام نشود، شکست درمانی و یا بازگشت ضایعه حتمی خواهد بود.

دکتر بزرگر در ادامه ضمن رد کارآیی کافی لیزر در درمان ملاسما، خاطر نشان کرد : هیچکدام از انواع ملاسما پاسخ مناسبی به لیزر نمی دهند و حتی امکان تیره تر شدن ضایعات وجود دارد .وی در نهایت ملاسمای سطحی ( اپیدرمال) را جزء مقاوم ترین انواع ملاسما به درمان معرفی و تصریح کرد : گاه دیده شده حتی در صورت اتمام دوره درمانی این نوع اختلال پوستی، بهبودی چشمگیری حاصل نمی شود.