سلولها

به طور طبیعی یک سلول بسیار کوچکتر از آن است که دیده شود یا احساس شود.حتی اگربه دستهای خود در زیر ذره بین نگاه کنیم،تنها سطح یکپارچه سلولهای پوست را می بینیم.اما اگر دستهای خود …

به طور طبیعی یک سلول بسیار کوچکتر از آن است که دیده شود یا احساس شود.حتی اگربه دستهای خود در زیر ذره بین نگاه کنیم،تنها سطح یکپارچه سلولهای پوست را می بینیم.اما اگر دستهای خود را به هم مالش دهیم،هزاران سلول مرده پوست به یکدیگر می چسبند و تو ده های کوچکی تشکیل می دهند.

حالا بیایید دستهای خود را محکم به هم بمالیم.دیدید؟

آن ذرات کوچک از دست شما جدا شدند.بعضی از مردم به این ذرات چرک می گویند.البته همراه با پوست مرده،چربی گردو غبار و عرق هم از بدن جدا می شود.در هر صورت بیشتر این چرک را تعداد زیادی ذره کوچک تشکیل می دهد که تمام بدن از آنها ساخته شده است.ما به این ذرات کوچک سلول می گوییم.

زیرا این سلولهای مرده پوست دایم در حال ریزش هستند در زیر و در بین سلولهای زنده پوست انواع زیادی از سلولها فعالیت می کنند.در مجموع ٔ،صدها نوع سلول مختلف در بدن انسان وجود دارد.هر نوع سلول با سلولهای دیگر متفاوت

است و کار خاصی انجام میدهد.

بدن هرکدام از ما میلیاردها سلول تشکیل شده است.اسن سلولها به طور مداوم فعالیت می کنند تا ما به زندگی ادامه دهیم.سلول ها رشد می کنند و زیاد می شوند،به یکدیگر پیام می فرستند،انرژی تولید می کنند،مواد غذایی را از محیط اطراف جذب می کنند و آنها را به مواد مختلفی تبدیل می کنند.هر سلول برنامه دقیقی دارد که با برنامه فعایت بیه ی سلولها کاملاً همخوانی دارد.حاصل این مجموعه هماهنگ یک موجود زنده یا ارگانیسم است.

daneshmandkocholo.blogfa.com/۸۶۰۴۲.aspx