این مدت عمر ما چو گل ده روز است
خندان لب و تازه روی می‌باید بود
سعدی
بخند تا دنیا به رویت بخندد!
این پند آموزنده و راهگشا که همتای آن در کمتر فرهنگی یافت می‌شود نشانگر خردمندی …

این مدت عمر ما چو گل ده روز است

خندان لب و تازه روی می‌باید بود

سعدی

بخند تا دنیا به رویت بخندد!

این پند آموزنده و راهگشا که همتای آن در کمتر فرهنگی یافت می‌شود نشانگر خردمندی شگفت پیشینیان ماست. ایرانیان باستان از دیرباز از اهمیت شاد زیستن آگاه بوده‌اند و در هر فرصتی و به بهانه‌های گوناگون (تغییر فصل، زمان برداشت محصول، درازترین شب سال و ...) آئین‌های جشن و سرور بر پا می‌کردند. آنان رازی را گشوده بودند که دانشمندان امروز، تازه بر آن واقف گشته‌اند: راز شاد زیستن.

برای در پیش گرفتن راه خنده، پیش از هر چیز باید به شناخت و آگاهی رسید؛ شناخت و آگاهی از این که زیباترین و شورانگیزترین راه زندگی، راه شاد و خندان زیستن است. آن‌گاه باید در این راه گام‌های لازم را برداشت.

کارگاه خنده و تندرستی درست در همین راستا برگزار می‌شود. در این کارگاه پیش از هر چیز تلاش می‌شود شناخت و آگاهی شرکت کنندگان را دربارهٔ پدیده‌های زیبای خنده و نیاز به خندیدن افزون‌تر ساخت و آن‌گاه با تمرین روش‌ها و تکنیک‌های گوناگون و دلچسب خنده، گام‌های لازم در راه شاد و خندان زیستن برداشته می‌شود.

تکنیک‌های خنده که در کارگاه تمرین می‌شوند همان تکنیک‌های استانداردی هستند که در ”باشگاه‌های خنده“ سرتاسر دنیا متداول و مرسومند. این تکنیک‌ها که شخصی به نام دکتر مادان کاتاریا، بنیانگذار ”باشگاه جهانی خنده“ ابداع کرده، بسیار متنوع و لذت‌بخشند و برخی از آنها تا عمق وجود آدمی رخنه می‌کنند.