بعضی از زوج‌ها با آنکه به یکدیگر علاقه دارند اما علاقه‌شان را ابراز نمی‌کنند. باید بدانید که ریشه بعضی از مشکلات شما در همین نگفتن‌ها ست. اگر فکر می‌کنید که چون دارید برای همسرتان …

بعضی از زوج‌ها با آنکه به یکدیگر علاقه دارند اما علاقه‌شان را ابراز نمی‌کنند. باید بدانید که ریشه بعضی از مشکلات شما در همین نگفتن‌ها ست. اگر فکر می‌کنید که چون دارید برای همسرتان غذا می‌پزید و لباس‌هایش را اتو می‌کنید پس دیگر تمام است و او باید خودش بفهمد که شما دوستش دارید در اشتباه هستید.همسر شما هم اگر فکر می‌کند که همین که سر کار می‌رود و حاصل دسترنجش را در خانه می‌آورد کافی است او هم اشتباه می‌کند.

شما باید به یکدیگر بگویید که همدیگر را دوست دارید. گفتن این جمله جادویی در بسیاری مواقع باعث می‌شود که کدورت‌های شما از بین برود. مخصوصا کدورت‌های سطحی و دلتنگی‌های مقطعی!

این را بدانید که شما به عنوان خانم خانه وظیفه بر دوش کشیدن بار احساسی خانواده را برعهده دارید.وقتی که می‌بینید همسرتان خسته و ناراحت به خانه می‌آید و به کوچک‌ترین بهانه‌ای عصبانی می‌شود قبل از انجام هر عکس‌العملی به این فکر کنید که او شاید نیاز به این دارد که به او گفته شود که اهمیت کاری که می‌کند و فشاری که به او وارد می‌شود را در خانواده می‌دانند.

بهترین کاری که در اینگونه لحظات می‌توانید انجام بدهید این است که به جای هرگونه بحث و دعوایی به همسرتان بفهمانید که چقدر دوستش دارید. برای فهماندن این موضوع هم به دنبال انجام کارهای عجیب و سخت نباشید. گفتن این کلمات بهترین روش است.

متاسفانه خانم‌ها کمتر به همسرشان ابراز علاقه کلامی می‌کنند که این امر ریشه در تربیت زنان و دختران ما دارد.

باید بدانید که ابراز علاقه شما به همسرتان او را بی‌نیاز از هرگونه محبتی خارج از چارچوب خانواده خواهد کرد.

خریدن هدیه‌های کوچک حتی در حد یک شاخه گل همیشه وظیفه آقایان نیست. بلکه بسیار خوب است که گاهی شما نیز با چنین هدیه‌هایی او را غافلگیر کنید. اینکه همیشه خانم‌ها از عدم ابراز احساسات آقایان گله می‌کنند امری یک‌طرفه نیست. این را بدانید همسرتان نیز به ابراز علاقه شما نیاز دارد. او نیز به اینکه برایش هدیه‌ای خریده شود نیاز دارد.

این را بدانید که اگر عکس‌العمل همسرتان در برابر ابراز علاقه شما آن چیزی نیست که فکر می‌کردید یا انتظار داشتید این به آن معنا نیست که او خوشحال شده است. بلکه آقایان سخت‌تر احساسات درونی خود را بروز می‌دهند اما وقتی شما به عنوان همسرش به او می‌گویید دوستت دارم، دلگرمی به او هدیه داده‌اید.