۱۰ راه برای از بین بردن استرس

دنیای امروز پر از استرس است. جهت کمک به خانواده خود استرس را کم و کنترل کرده با استفاده از پیشنهادهای زیر مکان یا خانه خود را پر از شادی کنید.
۱) اختصاص زمان برای گپ زدن.
از همه اعضای …

دنیای امروز پر از استرس است. جهت کمک به خانواده خود استرس را کم و کنترل کرده با استفاده از پیشنهادهای زیر مکان یا خانه خود را پر از شادی کنید.

۱) اختصاص زمان برای گپ زدن.

از همه اعضای خانواده بخواهید تا در مورد اتفاقات پیش آمده در طی روز صحبت کنند و از نکته های مثبت استفاده کنند، مثلا من به موقع به محل کار رسیدم به علت خلوتی خیابان.

۲) داشتن روح و جسم سالم:

تمام اعضای خانواده را تشویق کنید تا متوجه سه نکته مهم باشند:

تغذیه مناسب

خواب کافی

ورزش.

۳) کنترل عصبانیت:

وقتی بی حوصله هستید و یا در حال مشاجره هستید، ممکن است کنترل خود را از دست بدهید، پس بهتر است از محیط دور شوید و یا یک لیوان آب سرد بنوشید تا عصبانیتتان کاهش پیدا کند.

۴) اهمیت دادن به شاد بودن:

برنامه های طنز تلویزیون و فیلم های شاد را با تمام افراد خانواده در کنار هم تماشا کنید و برای همدیگر تعریف کنید.

۵) یاد خدا:

همیشه و همه جا به یاد خدا باشید و همواره به یاد داشته باشید که خدا ما را می بیند و با مهربانی و رأفت با ما رفتار می کند.

۶) ارتباط:

نوجوانان خود را در آغوش بگیرید و یا ببوسید یا حداقل دست نوازشی با محبت و دوستانه بر سرش بکشید.

۷) پشتیبانی کردن:

به عنوان یک خانواده به هم کمک کنید، مثلا موقعی که مشغول تحقیق یا کاری می باشد برایش یک لیوان چای ببرید و در هر کاری پشتیبان او باشید.

۸) رفت وآمد با دوستان:

نوجوانان خود را تشویق کنید تا با دوستانش روابط صمیمانه تری برقرار کند.

۹) قوت قلب:

با نوجوانان خود در مورد اهداف زندگی، برنامه هایی برای آینده صحبت کنید تا مطمئن شوند که اهدافشان برای شما اهمیت دارد.

۱۰) تأکید کنید که...

تأکید کنید که گاهی کمی استرس خوب و سازنده است.

پوران حیدری طاری