اول آذرماه ۱۳۷۷ ، در ساعات شب، چند نفر به خانه داریوش فروهر ناسیونالیست ۷۰ ساله و از مردان سیاسی وقت رفتند و او را در اطاق کارش (طبقه دوم خانه اش واقع درخیابان هدایت) با وارد آوردن …

اول آذرماه ۱۳۷۷ ، در ساعات شب، چند نفر به خانه داریوش فروهر ناسیونالیست ۷۰ ساله و از مردان سیاسی وقت رفتند و او را در اطاق کارش (طبقه دوم خانه اش واقع درخیابان هدایت) با وارد آوردن ضربات متعدد کارد به ناحیه سینه کشتند و همسر ۵۸ ساله وی بانو پروانه را هم در طبقه اول خانه به همان صورت (ضربات کارد) از پای درآوردند و اجسادشان را روی صندلی قرار داده و خانه را ترک گفتند.

فروهر که در اصفهان به دنیا آمده بود از پیروان خط دکتر مصدق (استقلال و حاکمیت ملی، اقتدار میهن، دمکراسی و عدالت اجتماعی) بود که مبارزات خود را با تلاش برای ملی شدن نفت آغاز کرده بود.

وی از موسسان حزب پان ایرانیست و سپس رهبر حزب ملت ایران و از سران جبهه ملی بود و از دهه ۱۳۲۰ بارها به زندان افتاده بود.

در جریان انقلاب ۱۳۵۷ ، از طراحان اتحاد مخالفان شاه بود و برای تامین این وحدت با قبول هر گونه خطر، تلاش فراوان کرده بود و مدتها نیز به نام جبهه ملی سخن می گفت. در دولت موقت، وزیر کار بود و در جریان ناآرامی های کردستان تلاش فراوان برای حل مسئله کرد.

داریوش فروهر بارها گفته بود که آرزویی جز سعادت و سربلندی ایرانیان و اتحاد دوباره «ایران زمین» ندارد. وی برای تامین این اتحاد، روش کوروش بزرگ را راهی عملی می دانست و به همین لحاظ با برادران افغان و تاجیک و کردهای خارج از مرزهای ایران در ارتباط بود. وی دولت انگلستان را به خاطر ظلمهایی که در طول قرون ۱۹ و ۲۰ نسبت به ایرانیان مخصوصا تجزیه ایران کرده بود نمی بخشید. او گفته بود که انگلیسی ها واژه های افغانستان و بلوچستان را بر سرزمین اصیلترین قوم ایرانی گذاردند تا ناحیه شرقی آن را ببلعند و....

وی بارها مخالفت خود را با اقدام نظام سابق در تغییر تقسیمات کشوری؛ جداکردن استان پارس از خلیجش، جدا ساختن کرمان از ساحل دریا و تغییر نام مکران به بلوچستان و ... اعلام داشته بود و با طرح تقسیم خراسان که از نظر او تنها به منظور ایجاد سمتهای تازه خواهد بود موافق نبود و این کار را مآلا زیان آور می دانست.

فروهر موافق جدایی دین از دولت بود و استدلال او در این زمینه این بود که مردم نارسایی و احیانا اشتباه کارمندان دولت و مقامات را به حساب دین خواهند گذاشت که روا نیست.

در پی قتل داریوش و همسرش که بازتاب وسیع داشت، طولی نکشید که چند نفر به عنوان متهم به قتل آن دو معرفی شدند که قبلا از ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بودند و ....

این دو قتل که در ادامه ناپدید شدن و قتل چند نویسنده صورت گرفت عنوان «قتلهای زنجیره ای» به خود گرفته است که برخی رسانه ها سابقه کار را تا قتل دکتر سامی عقب برده اند.

به اظهار اصحاب نظر، مروری بر افکار و کارهای داریوش فروهر ثابت می کند که یک ناسیونالیست تمام عیار ایرانی بود که کارهایش در تاریخ معاصر ایران باقی خواهد ماند.

نگاهی به گزارش رسانه ها نشان می دهد که دختر او «پرستو » می رود که راه پدر را در پیش گیرد، به همان گونه که دختر نهرو ، دختر آلنده و ... عقاید پدر را دنبال کرده اند.