۱۹ نوامبر سال ۱۸۲۸ ــ روزی که شوبرت خاموش شد

فرانتس شوبرت موسیقیدان شهیر اتریشی ساعت ۳ بعد از ظهر ۱۹ نوامبر سال ۱۸۲۸ در گذشت و نزدیک گور بتهوون مدفون شد.
شوبرت از نوابغ موسیقی جهان بشمار می رود. پدرش که مدیر مدارس حومه شهر …

فرانتس شوبرت موسیقیدان شهیر اتریشی ساعت ۳ بعد از ظهر ۱۹ نوامبر سال ۱۸۲۸ در گذشت و نزدیک گور بتهوون مدفون شد.

شوبرت از نوابغ موسیقی جهان بشمار می رود. پدرش که مدیر مدارس حومه شهر وین بود و از کودکی استعداد فرزندش را به موسیقی تشخیص داده بود اورا به مدرسه موسیقی سپرد. شوبرت مدت کوتاهی هم معلم مدرسه بود ولی همواره آهنگ می ساخت و برای خود یک تیم مرکب از یک شاعر، یک خواننده و دو نوازنده تشکیل داده بود

و لحظه ای از فکر نوشتن یک آهنگ تازه غافل نبود. تشکیل چنین تیمی از او به آهنگسازان به میراث مانده است. او علاقه فراوان به بتهوون داشت. در مراسم تدفین بتهوون وصیت کرد که وی را پس از مردن در مجاورت وی مدفون سازند.

شاهکارهای شوبرت و آهنگهای معروف او از جمله سمفونی هایش پس از مرگ او از گوشه و کنار خانه اش و از داخل انباری به دست آمده است.