خواص دارویی گیاهان

▪ آویشن ـ تقویت معده وکبد-نفخ شکم -عفونتهای روده-حالت تهوع واستفراغ-
▪ استقدوس ـ مقوی قلب واعصاب-آ سم-سرگیجه-میگرن-دردمفاصل-نقرس-نزله-
▪ اسفرزه ـ اسهال خونی وساده-التهاب کلیه …

آویشن ـ تقویت معده وکبد-نفخ شکم -عفونتهای روده-حالت تهوع واستفراغ-

استقدوس ـ مقوی قلب واعصاب-آ سم-سرگیجه-میگرن-دردمفاصل-نقرس-نزله-

اسفرزه ـ اسهال خونی وساده-التهاب کلیه ومثانه-خلط آور-یبوست های مقاوم-

افتیمون ـ ارامبخش-سوداوبلغم-لرزش های عصبی-

افسنتین ـ خلط آور-صفرا-پاک کننده سینه و ریه-مقوی بدن-معرق-مدربول وحیض -

انقوزه ـ ضدقولنج-بادشکن-ضدتشنج-ضدآسم-

اکلیل کوهی ـ طش قلب -آسم-ورم کلیه-صفرا- یرقان-نارسایی کبد-

اکالیپتوس ـ ضدعفونی کننده مجاری تنفسی -خلط آور-معالج زکام-

انیسون ـ سو هاضمه-بازکننده برونشها-ضدخفقان-ضد نفخ-بیماریهای زنانگی-

بابونه ـ سردردهای عصبی-اشتهاآور-صفرابر-ضدکرم-ضدعفونی روده-

بادرنجیوبه ـ تقویت قلب واعصاب-نشاط آور-استفراغ دوره بارداری-چنگ زدگی معده-

بارهنگ ـ نرم کننده سینه-بیماریهای کلیه ومثانه-تصفیه کننده خون-

سنا ـ مسهل-ملین-تخلیه سموم روده-یبوست های حادومزمن-

مورد ـ بیماریهای پوستی-شوره سر-رفع بدبویی عرق بدن-

بومادران ـ مقوی قلب واعصاب-بواسیر خونی - نارا حتی های زنانگی-دل درد -

بهار نارنج ـ اختلالات عصبی-طپش قلب-سردردوبیخوابی-

بهدانه ـ درمان خشکی سینه وگلو-گرفتگی صدا-

ترنجبین ـ زردی -گرمی-سرخک-مخملک-تسکین عطش-

تخم گشنیز ـ سوهاضمه-مقوی معد ه-بوی بددهان-

تخم شنبلیله ـ کم خونی-قند خون-چربی خون-محرک اشتها-

ثعلب ـ تشنج-خلط آ ور-ورم کلیه-تورم روده ها -

چهارتخمه ـ گلودردوسرفه-اسهال ساده کودکان-

چهارگل ـ سرماخوردگی-برونشیت-زکام-ناراحتی های تنفسی-

خاکشیر ـ اوریون-تب بر-ملین-صفرابر-اشتهاآور-رفع عطش-

خرفه ـ خونریزی سینه-کرم کدو- دردمثانه-سنگ کلیه-زخم روده-

رازیانه ـ اشتهاآور-ضدنفخ-ازدیاد شیر-تنظیم قاعدگی-

ریوند ـ تقویت کبد-صفرا بر-درد کلیه-ضد تب-ضد نفخ-

زر شک ـ صفرابر-تصفیه کننده خون-رفع فشا خون-تقویت کبد-

زوفا ـ بادشکن- آسم-سرفه-ورم ریه-

سداب ـ بواسیر-ضددردهای قولنجی وزنانه-

سعد ـ اعصاب-حافظه- مقوی معده-تقویت لثه-

سماق ـ صفرا بر-حالت تهوع-خونریزی سینه- اسهال مزمن-

سنبل الطیب ـ تقویت قلب-اعصاب-بیخوابی-سردرد-سکسکه-

سیاهدانه ـ ازدیاد شیر-بادشکن-نارسایی طحال-عطسه-

شاتره ـ مقوی معده-مدر-صفرابر-محرک اشتها-

شیر خشت ـ ملین-سرفه-سرخک-زردی-تب بر-

شیرین بیان ـ زخم معده و اثنی عشر- ملین مزاج-تنگی نفس-سرما خوردگی-

شکر تغار ـ ملین-سرفه-خشکی گلو-

عا قرقرها ـ لکنت زبان-لغوه-فلج-رعشه-صرع-

عناب ـ ملین-زکام-برونشیت-تصفیه خون-فشار خون- خنکی مزاج-

فوفل ـ قابض-تقویت لثه- امراض دهان-سستی کمر-مقوی قلب-

فلوس ـ ملین-پاک کننده سموم روده-برفک وافت دهان-

قراقات ـ فشار خون-اوره-مرض قند-تصفیه خون-

قرنفل ـ مقوی قلب-معده-اعصاب-گوا رش-وسواس-بد بویی دهان-

کاسنی ـ تقویت کبد- پاک کننده مجاری ادراری-تب بر-

کاکل ذرت ـ سنگ کلیه -مثانه-صفرا-التهابات نقرس ومفاصل-

کتیرا ـ نرم کننده پوست دست وصورت-موخوره-

کندر ـ مقوی قلب-حافظه-صاف شدن صدا-ضد خلط خونی-

گل بنفشه ـ سینه درد- سرفه-تب بر-ملین-سرخک- حصبه-آرامبخش-

گل ختمی ـ گرفتگی صدا-خلط آور-ورم حنجره-سرما خوردگی -

گل گاوزبان ـ تقویت قلب-اعصاب-بیخوابی-نشاط آور-

گل همیشه بهار ـ کشنده کرمهای دستگاه گوارش-غلظت خون-اسهال-صفرا-

مرزنجوش ـ اعصاب-تنگی نفس- زکام-لرزش اعضا-دردشقیقه-میگرن-

مریم گلی ـ دردمفاصل-تشنج-قند خون-چربی-فشارخون-بیماریهای زنانه-

نعنا ـ مقوی معده واعصاب-ضد تهوع-سوهاضمه-

زینب عبادی ـ مهندسی کشاورزی – خاکشناسی

منبع: http://www.ebadi.coo.ir