درسال ۱۲۶۶م، مردی به نام «روچر بیکن» با گذاشتن یک گوی کوچک شیشه ای روی کتاب، خطوط و کلمات را درشت تر و واضح تر می دید. اما او اولین کسی نبود که به فکر گذاشتن شیشه عینک روی چشم خود افتاد. …

درسال ۱۲۶۶م، مردی به نام «روچر بیکن» با گذاشتن یک گوی کوچک شیشه ای روی کتاب، خطوط و کلمات را درشت تر و واضح تر می دید. اما او اولین کسی نبود که به فکر گذاشتن شیشه عینک روی چشم خود افتاد. می گویند تصویری به دست آمده که مربوط به سال ۱۳۵۲م است و توسط نقاشی کشیده شده است و طرح صورت کشیشی را نشان می دهد که دوعدسی قابدار با دسته های به هم بسته شده به طور ثابت روی چشم او قرار گرفته است. به این ترتیب باید کسی بین سال های ۱۲۶۶ تا ۱۳۵۲م، عینک را اختراع نموده باشد. در قرن شانزدهم، اغلب عینک های ساخته شده در دسترس مردم بود و اولین بار در سال ۱۶۲۹م، چارلز اول پادشاه انگلستان فرمانی به انجمن صنف عینک سازان صادر کرد. امروزه گذشته از اینکه عینک برای بهتر دیدن وخواندن به همه مردم کمک می کند، عینک های متنوع بسیاری نیز ساخته می شود که موارد استفاده خیلی خوبی نیز به همراه دارد.