راه های مبارزه با افسردگی

● آیا گاهی احساس ناامیدی، افسردگی و یا غم و اندوه می کنید؟
اغلب ما کم و بیش این احساسات به سراغمان می آیند و گاهی اصلا دوست نداریم خوشحال باشیم و طوری رفتار می کنیم که انگار افسرده …

آیا گاهی احساس ناامیدی، افسردگی و یا غم و اندوه می کنید؟

اغلب ما کم و بیش این احساسات به سراغمان می آیند و گاهی اصلا دوست نداریم خوشحال باشیم و طوری رفتار می کنیم که انگار افسرده ایم. البته اگر این حالت موقتی باشد، اشکالی ندارد اما اگر ادامه یابد خطرناک است. افسرده و غمگین بودن، دیگران را نیز تحت تاثیر قرار می دهد و روحیه افراد دور و برمان را نیز خراب می کند. بهترین کار این است که ادای آدمهای شاد و شنگو و سرحال را بیاورید. حتی وقتی ناراحت هستید، وانمود کنید که خوشحال و سرحالید؛ آن وقت به طور ناخود آگاه روحیه تان بهتر می شود.

در واقع بهتر است آن طور که احساس می کنید، رفتار نکنید، بلکه بر اساس آن چه که دوست دارید حس کنید، عمل کنید. اگر احساس افسردگی می کنید، تظاهر کنید که خوشحالید، اگر احساس می کنید که غمگین و ناراحت هستید، لبخند بزنید.

باور کنید تظاهر کردن برایتان خوب و مفید است. اگر طوری رفتار کنید که انگار شادید، اعتماد به نفس دارید و آرام هستید، ناخودآگاه واقعا ًخوشحال، مطمئن و آرام خواهید شد. حرکات و رفتارتان، احساسات شما را می توانند تغییر دهد شما را عوض کند.

حالا باید دید وقتی سرحال نیستید، چه باید کرد؟

ابتدا با لبخند زدن شروع کنید. فقط با لبهایتان لبخند نزنید، سعی کنید چشمانتان نیز بخندند، به یک چیز خنده دار فکر کنید. جوک بخوانید. فیلم کمدی تماشا کنید. با صدای بلند کتاب و داستان بخوانید. لباسهایتان را عوض کنید و یکی از قشنگترین لباسهایتان را بپوشید و حسابی به سر و وضع خود برسید. توانایی ما در کنترل احساسات و حالت های درونی مان فوق العاده است. وقتی افسرده هستید و رفتارتان نیز این حالت را نشان می دهد، افسرده تر هم می شوید؛ اما اگر وانمود کنید که خوشحالید، حتی اگر واقعا شاد نباشید، رفتارتان باعث تغییر احساسات درونی تان می شود. دفعه بعد اگر احساس غم و اندوه و ناراحتی کردید، تظاهر کنید که غمگین نیستید و خیلی زود خواهید دید که چقدر شاد و سرحال هستید.