خزانه جواهرات ملی

در این موزه جواهرات سلطنتی تحت نظارت و سرپرستی بانک مرکزی ایران در معرض تماشای علاقمندان قرار گرفته است . در این موزه ۳۷ قفسه بزرگ و کوچک تعبیه شده است که ۲۰۰۰قطعه جواهر د رآنها …

در این موزه جواهرات سلطنتی تحت نظارت و سرپرستی بانک مرکزی ایران در معرض تماشای علاقمندان قرار گرفته است . در این موزه ۳۷ قفسه بزرگ و کوچک تعبیه شده است که ۲۰۰۰قطعه جواهر د رآنها نگهداری میشود و هر قطعه از این جواهرات دارای صدها قطعه جواهر کوچک است. تاجهای سلطنتی ، الماس دریای نور،تاج کیانی ،قسمتی از جواهرات بی نظیر این موزه را تشکیل می دهد.یکی دیگر از جواهرات ارزشمند این موزه جام جهان نما یا کره مرصع است که به صورت کره جغرافیایی ساخته شده است و هر یک از قسمت های زمین را با رنگ مخصوصی از جواهرات نشان می دهد.خطوط آن با یاقوت و الماس مشخص شده است و وزن مجموع جواهرات بکار رفته در آن به ۳۶۵۶ گرم میرسد. تعداد کل جواهرات که بر روی این کره نصب گردیده است۵۱۳۶۶قطعه است .وزن کره با پایه های طلایی آن حدود سی وهفت ونیم کیلو گرم است .اقیانوسها،دریاها،زمردنشان و آسیا مرصع به یاقوت و لعل ، ایران مرصع به الماس ، اروپا مرصع به یاقوت ،افریقا مرصع به یاقوت سرخ و کبودو امریکای شمالی و جنوبی و استرالیا مرصع به یاقوت و لعل است . خط استوا به وسیله الماس ریسه نشان داده شده است. این کره در سال ۱۲۹۱هجری قمری در دوران ناصر الدین شاه قاجار به منظور جلوگیری از پراکندگی و دست اندازی ساخته شده است.

آدرس: خیابان فردوسی- چهار راه استانبول