این موزه پس از انقلاب اسلامی به مدت ۶ سال تعطیل بود .موزه فوق دارای یکی از بزرگترین و ارزشمندترین مجموعه سکه های قدیمی در سراسر جهان است. در این موزه سکه های ایرانی از دوران هخامنشی …

این موزه پس از انقلاب اسلامی به مدت ۶ سال تعطیل بود .موزه فوق دارای یکی از بزرگترین و ارزشمندترین مجموعه سکه های قدیمی در سراسر جهان است. در این موزه سکه های ایرانی از دوران هخامنشی تا جمهوری اسلامی به نمایش گذاشته شده است در این موزه نیز می توان از سکه های فنیقی، بابلی ، هندی و ... دیدن کرد.

آدرس: میدان امام خمینی -ساختمان بانک مرکزی سپه