این موزه پس از عمارت بادگیر در ضلع جنوبی تالارهای دیگر قرار داردو آخرین مجموعه کاخ گلستان می باشد.میگویند این کاخ در زمان ناصر الدین شاه طراحی و ساخته شده است که انگیزه ساخت …

این موزه پس از عمارت بادگیر در ضلع جنوبی تالارهای دیگر قرار داردو آخرین مجموعه کاخ گلستان می باشد.میگویند این کاخ در زمان ناصر الدین شاه طراحی و ساخته شده است که انگیزه ساخت این کاخ بخاطر قرار دادن هدایای سلطان عبدالحمید عثمانی به ناصر الدین شاه بوده است . تالار بزرگی در طبقه فوقانی دارد که به اندازه یکی از هدایای سلطان عبدالحمید که فرش بسیار نفیسی بوده طراحی شده است. این کاخ اکنون موزه مردم شناسی می باشد.

آدرس: میدان پانزده خرداد- داخل محوطه کاخ گلستان