نیلوفر

گیاهی است یكساله، بالا رونده و سریع الرشد، ساقه آن نرم تا نیمه خشی، برگها بیضی تا قلبی شكل به رنگ سبز و نوك آنها باریك است.

نام علمی: Ipomoea tricolor شHeavenly Blue&#۰۳۹;
خانواده: CONVOLVULACEAE
گیاهی است یكساله، بالا رونده و سریع الرشد، ساقه آن نرم تا نیمه خشی، برگها بیضی تا قلبی شكل به رنگ سبز و نوك آنها باریك است. گلهای آن شیپوری به رنگ آبی آسمانی تا ارغوانی كه قسمت میانی آن به رنگ سفید و زرد می باشد. این گلها در تابستان تا اوایل پاییز ظاهر می شوند. بلندی گیاه به ۳ سانتی متر می رسد.
نیازها: محیط پرنور همراه با خاك غنی از هوموس با زهكش خوب برای این گیاه مناسب است. حداقل دمای قابل تحمل آن صفر درجه سانتیگراد می باشد. این گیاه نیاز به قیم دارد و تا زمانی كه رشد آن كامل نشده باید مرتب آبیاری شود.
تكثیر: از طریق كاشت بذر در بهار یا تهیه قلمه نرم در تابستان امكان پذیر است.