آرتیشو از نظر آهن، پتاسیم، کلسیم و فسفر غنی است. چون این گیاه حاوی انسولین بوده و نشاسته ندارد از این رو جهت درمان افراد دیابتی و مبتلایان به نارساییهای کبدی بسیار مفید است. …

آرتیشو از نظر آهن، پتاسیم، کلسیم و فسفر غنی است. چون این گیاه حاوی انسولین بوده و نشاسته ندارد از این رو جهت درمان افراد دیابتی و مبتلایان به نارساییهای کبدی بسیار مفید است. کنگر فرنگی مقوی قوه باه (نیروی جنسی و شهوانی) بوده و ترشحات بیضه را روان می سازد. آرتیشو مقوی سلولهای کبدی بوده و با تحریک سلولها، قدرت ضد سمی آنها را زیاد می کند. مصرف زیاد آن موجب کاهش اوره و کلسترول خون می شود. این گیاه ترشح شیر مادران در هنگام بارداری و شیر دادن، را کاهش می دهد. استفاده از آرتیشو به صورت خام در سالادها همراه با سایر مواد موثر بر نارساییهای کبدی مفیدتر و موثرتر است زیرا جوشاندن و پختن آرتیشو باعث می شود مقداری زیادی املاح معدنی و مواد مفید محتوی آن در آب حل گردیده و همراه با آب دور ریخته شود.