یکی از عامل‌های موفقیت در کلیهٔ زمینه‌ەای زندگی، داشتن حافظه‌ای قوی می‌باشد. خانم خانه‌داری که هنگام تماشای برنامهٔ آشپزی، خودکار و دفتر همراه ندارد، با داشتن حافظه‌ای …

یکی از عامل‌های موفقیت در کلیهٔ زمینه‌ەای زندگی، داشتن حافظه‌ای قوی می‌باشد. خانم خانه‌داری که هنگام تماشای برنامهٔ آشپزی، خودکار و دفتر همراه ندارد، با داشتن حافظه‌ای قوی‌تر، بیشتر نکته‌ها را به‌خاطر می‌سپارد تا بعد، این مطالب را برای خود یادداشت کند؛ پزشکی که حافظهٔ قوی دارد، با دیدن بیماران خود، نکته‌ەای مهم شخصیتی و اطلاعات درمانی را به‌خاطر آورده و در برخورد و ارتباط با بیماران، قوی‌تر عمل خواهد کرد.

۲۰ روش برای تقویت حافظه و تمرکز:

۱) روش پس ختام:

ـ پیش‌خوانی به صورت اجمالی

ـ طرح سؤال‌هائی از متن

ـ خواندن برای یافتن پاسخ سؤال‌ها

ـ خواندن برای تفکر و تجزیه و تحلیل مطلب‌ها

ـ از حفظ گفتن مطلب برای خود یا دیگران

ـ مرور کردن اطلاعات و خوانده‌ها

۲) روش تقطیع: حرف‌های اول مفاهیم را به‌خاطر سپرده تا با به یاد آوردن آن‌ها، به کلمه یا مفهوم مورد نظر برسیم.

۳) روش یاددار: ابتدا، مکان را به‌خاطر می‌سپاریم که کدام صفحه و کجای صفحه بود و بعد با به یادآوردن کلمه، کلید مطلب اصلی را به خاطر خواهیم آورد.

۴) روش سازمان‌دهی درخت حافظه: در این حالت: موضوع را آکولادبندی (دسته‌بندی) کرده یا تعداد موارد آن را مشخص کنیم:

۵) تمرین گردونه: ابتدا ۲ دقیقه به صحنه‌ای نگاه می‌کنیم؛ بعد با چشم بسته، اشیا را با رنگ خود، به خاطر می‌آوریم. اگر بیش از ۱۵ شی‌ء را به یاد آوریم، عالی است.

۶) از کسی می‌خواهیم شعری را که تا حالا نشنیده‌ایم، بخواند و در آخر، هر بیت را تکرار کنیم.

۷) تجسم: ۳۰ ثانیه به شیء نگاه کنیم، بعد با چشمِ بسته آن را تجسم کنیم؛ به‌طوری که واضح باشد.

۸) تمرکز حس شنوائی: رادیو را روشن کرده و آن‌قدر صدایش را کم کنیم که فقط به شنیدن آن بپردازیم.

۹) ردیابی: یک دقیقه به یک پوستر، نگاه کرده و سپس از کسی می‌خواهیم سؤال‌هائی از ما بپرسد.

۱۰) وارونه شماری: از ۲ تا ۲۰۰ را وارونه بشماریم؛ به‌طوری که ۳ تا ۳ تا کم شود.

۱۱) ۱۵ نفر آخر که در دو روز قبل با آنان برخورد کرده‌ایم را در نظر گرفته و نام‌شان را در دفتری بنویسیم.

۱۲) روی یک ورقه، موضوعی را نوشته؛ سپس هرچه از آن به‌خاطر داریم، بنویسیم.

۱۳) ۲۰ کلمه را به ترتیب در ۲ دقیقه خوانده و سعی کنیم آن‌ها را به خاطر بسپاریم و بازگو کنیم.

۱۴) دربارهٔ آن‌چه می‌خواهیم حفظ کنیم، بیشتر فکر کنیم.

۱۵) جلوی ویترین‌ها، ۱۵ ثانیه توقف کرده و بعد اشیای ویترین را نام ببریم.

۱۶) هر روز، درس‌های قبل را مرور کنیم. اگر ۶ بار با فاصلهٔ ۱۰ دقیقه بخوانیم، بیشتر به یادمان می‌ماند تا این‌که ۶ بار پشت‌سر هم بخوانیم.

۱۷) برای به یادسپاری چهره‌ها و نام‌ها، به آن‌ها خوب توجه کنیم و نام‌ها را در ذهن تکرار کنیم.

۱۸) نام معلم‌های خود را به‌خاطر آورده و بنویسیم.

۱۹) قبل از قرار دادن شیء در جائی، با اشیای کناری، تداعی و ربط ایجاد کنیم و موضوعی بسازیم، برای نمونه، طلا را کنار تقویم بگذاریم چون ”وقت طلاست“.

۲۰) نام دوستان کودکی خود را به‌خاطر آورده و بکوشیم خاطره‌ای از چندین سال پیش به یاد آوریم و بنویسیم.