مهارت های برخورد با همسر

۱) یاد بگیرید واقعاً به حرفهای شریك زندگیتان گوش كنید.البته اگر این حرف ها با بد و بیراه همراه باشد كار آسان نیست ، زیرا اكثریت ما نسبت به عصبانیت و خشم سریعاً واكنش منفی نشان …

۱) یاد بگیرید واقعاً به حرفهای شریك زندگیتان گوش كنید.البته اگر این حرف ها با بد و بیراه همراه باشد كار آسان نیست ، زیرا اكثریت ما نسبت به عصبانیت و خشم سریعاً واكنش منفی نشان می دهیم . بخصوص وقتی كه شوهرتان روی نقطه ضعف شما دست می گذارد. بطور مثال مطرح كردن مسائل قدیمی یا مقایسه شما با مادرش . در هر صورت در اینگونه مواقع نفس راحتی بكشید و بعد به حرفهایش گوش دهید.

۲) اگر همسر شما تاكید دارد كه شما او رادرك نمی كنید او را مطمئن سازید كه شما نهایت سعی خود را بكار می گیرید تااو را درك كنید . از او بخواهید مثال های آشكاری برای شما بیاورید تا موقعیت برایتان مشخص تر شود . به طور مثال با گفتن سوالاتی از قبیل اینكه دقیقاً منظورت چیست ؟ باعث می شود كه بحث در جهت مثبت ادامه پیدا كند.

۳) برای احساسات عصبی همسرتان ارزش قائل شوید . گفتن اینكه او هیچ حقی برای عصبانی شدن ندارد و یا نباید چنین حسی را داشته باشد عصبانیت او را بیشتر می كند .

۴) اگر رفتار شما باعث عصبانیت همسرتان شده مسولیت پذیر باشید . شما ممكن است ناآگاهانه عصبانیت همسرتان رابر انگیزید . بنابراین باید گامهایی در جهت تغییر رفتارتان بردارید.

۵) سعی كنید كه یك راه میانبر برای برطرف كردن یا كم كردن عصبانیت همسرتان پیدا كنید . شما می توانید یك كلمه رمز خنده دار از قبل تعیین كنید . وقتی همسرتان عصبانی می شود بگویید كه بحث عوض شده . مثلاً با گفتن كلمه تخم مرغ به همسرتان او را به خنده بیندازیدتا خشمش كاهش یابد.

۶) وقتی همسرتان كنترل خود رااز دست می دهد یك نفس بكشید از صحبت كردن با او در چنین حالتی خودداری كنید ، اتاق را ترك كنید و به او بگوئید وقتی خشمش فرو كش نمود دوباره باهم صحبت كنید.

چگونه دردرگیری مهارت كنترل داشته باشیم ؟

۱) به خاطر بسپارید كه اشكالی ندارد مواقعی هم عصبانی شوید . اگر عصبانی شدید احساس گناه نكنید .(به خصوص ) خانمها بااین باور بزرگ شده اند كه اگر احساس منفی خود را نشان دهند گفته می شود رفتارشان زنانه نیست . بنابراین باید عصبانیت خود را پنهان كنند. زمانهایی وجوددارد كه عصبانیت منطقی است اما باید این موقعیت ها راتشخیص داد و احساس خو را صادقانه بیان كرد و راهی برای تغییر و كاهش آن پیدا نمود.

۲) به طرف مقابل بفهمانید كه اگرچه با نظر او موافق نیستید اما دشمن او هم نمی باشید . اینجا بحث دوست داشتن مطرح نیست ، بلكه تفاوت ها مطرح هستند كه ایجاد اختلاف می كنند . درگیری عادلانه این است كه به یكدیگر چه به صورت فیزیكی و چه به صورت كلامی حمله نكنید.مثلاً اسم یكدیگر را بد خطاب نكنید یكدیگر را سرزنش نكنید داد و بیداد نكنید و....

۳) چیزی كه قبلاً به شما گفته شده به عنوان سلاح یا برگ برنده در بحث استفاده نكنید . اگر این كاررا انجام دادید اعتماد طرف مقابل را نسبت به خود از دست می دهید و باعث می شوید كه او امنیت عاطفی خود را درارتباط باشما ازد ست بدهد.

۴) احساسات و ادراك خود را بدون انتقاد و داوری به همسرتان نشان بدهید . داشتن احساس تنها كافی نیست ، بلكه باید آن ر ا خوب بیان كرد . درهرازدواجی به راحتی نمی توان با طرف مقابل توافق داشت . باید سعی كنید رفتارهای دردسر ساز راتغییر دهید و توجه صادقانه به تجارب عاطفی او نشان دهید.

۵) قبل از نتیجه گیری از بحث جلسه راترك كرده و یازمان دیگری رابرای ادامه آن در نظر بگیرید.

۶) برای فردیت و شخصیت همسر خود ارزش قائل شویدو در نظر داشته باشید كه همیشه حق با شما نیست و می توانید اشتباه بكنید درهنگام اختلاف سعی كنید بر مشكل تكیه كرده و با وضع قوانین ثابت در زندگی خود تعادل و آرامش برقرار سازید ، نیازها و احساساتان را بدون احساس گناه بیان كنید.

۷) هنگامی كه مورد سرزنش همسر خود قرار می گیرید سهی كنید با نگاهی عمیق به درون خود مسأله ای را كه عامل سرزنش بوده مورد بررسی قرار داده و از خود سوال كنیدكه آیاایجاد تغییرات خواسته شده خلاف ویژگی های روحی و روانی شماست ؟ آیا این تغییرات چیزهایی است كه باعث راحتی زندگی شما می شود ؟ پس چه عاملی بازدارنده است ؟ سعی كنید در قضاوت های خود صادق باشید.