مراقبت های قبل و بعد از بارداری

انجام معاینات دقیق قبل از اقدام به بارداری، مراجعه ماهانه به پزشك حداقل تا ماه هفتم بارداری و یك هفته پس از زایمان، از مراقبت های اصلی در این دوران به شمار می رود.
زمانی كه قصد …

انجام معاینات دقیق قبل از اقدام به بارداری، مراجعه ماهانه به پزشك حداقل تا ماه هفتم بارداری و یك هفته پس از زایمان، از مراقبت های اصلی در این دوران به شمار می رود.

زمانی كه قصد باردار شدن دارند، باید حداقل یك بار به پزشك مراجعه كنند تا از نظر احتمال ابتلا به هرگونه بیماری مورد معاینه قرار بگیرند.

این امر در تشخیص امراض مختلفی كه ممكن است سلامت جنین را در طی بارداری به خطر اندازد، بسیار موثر است. در روند مراقبت های قبل از بارداری، احتمال دارد كه یك فرد به انجام یك بار معاینه نیاز داشته باشد و فرد دیگر در كنار این معاینات، به برخی آزمایشات تكمیلی هم نیازمند باشد كه در هر صورت انجام اقدامات مراقبتی لازم از سوی مادر در دوران بارداری از اهمیت بسیار بالایی در پیشگیری از بیماریهای گوناگون در جنین دارد.انجام معاینات پزشكی، كمبود ویتامین ها، مواد معدنی و بسیاری مواد موثر دیگر در آماده سازی بدن برای باردار شدن را مشخص می كند. علاوه بر این كه زنان باید سه ماه قبل از اقدام به بارداری مصرف روزانه اسیدفولیك را آغاز كنند، رعایت مراقبت های پزشكی، تاثیر به سزایی در تشخیص كمبود سایر مواد مورد نیاز بدن كه تنها با مصرف دارو تامین می شوند نیز دارد.

معاینات پزشكی با نزدیك شدن به زمان زایمان بیشتر می شود.زنان باید پس از ازدواج، حتی در صورتی كه هیچ مشكل خاصی نداشته باشند، حداقل سالی یك بار به متخصص مراجعه كنند. اگرچه انجام معاینات پزشكی پس از ازدواج و قبل از بارداری در تامین سلامت زنان بسیار موثر است با این وجود این مراقبت ها در طی دوران بارداری اهمیت بیشتری پیدا می كند.

علاوه بر این كه پزشك، مراقبت های لازم در این دوران را از نظر استراحت، تغذیه، بسیاری مواد دیگر مشخص می كند، الزامیست زنان باردار حداقل تا ماه هفتم، ماهی یك بار به پزشك مراجعه كنند.این معاینات در ماه هفتم و هشتم به دو بار در ماه و در ماه نهم به هفته ای یكبار می رسد كه الزامیست همه زنان باردار انجام این معاینات را جدی بگیرند.

یك هفته پس از زایمان حتما به پزشك مراجعه كنید.

در كنار مراقبت های دوران بارداری كه هم شامل مراقبت های شخصی و هم معاینات پزشكی است برنامه ریزی برای معاینات پزشكی پس از زایمان نیز اهمیت دارد.

مادران باید یك هفته پس از زایمان حتما به پزشك مراجعه كنند تا احتمال وقوع هرگونه عارضه برای مادر و نوزاد تشخیص داده شود.

معاینات پزشكی پس از زایمان، در ادامه به شش هفته بعد از اولین معاینه می رسد.توجه و دقت به این مراقبت ها علاوه بر تشخیص امراض احتمالی، در تعیین روش های پیشگیری از بارداری طبق شرایط جسمی مادر نیز مهم است.