یك نفر بدخواه توست، رقیب داری، به خانه بخت می‌روی، یك سفر هوایی می‌بینم، بزودی كی بسته پول به تو می‌رسد.یك هدیه دریافت می‌كنی و... اینها و حرف‌هایی شبیه این جملاتی هستند كه از …

یك نفر بدخواه توست، رقیب داری، به خانه بخت می‌روی، یك سفر هوایی می‌بینم، بزودی كی بسته پول به تو می‌رسد.یك هدیه دریافت می‌كنی و... اینها و حرف‌هایی شبیه این جملاتی هستند كه از دل یك فنجان قهوه بیرون می‌ریزند. ابتدا نیت می‌كنید، بعد یك فنجان قهوه می‌نوشید. فنجان را برمی‌گردانید و سپس قسمت هیجان‌انگیز برنامه شروع می‌شود. فالگیر اشكال و علایم داخل فنجان را در جهت عقربه‌های ساعت می‌خواند و معانی آن را برای شما تفسیر می‌كند. برای مثال شكلی شبیه حیوان اسب بدین معنی است كه وضع زندگی شما تغییر م‌كند. ماهی نشان‌دهنده سعادت موقت و خوشبختی منتهی به بدبختی است. كشتی می‌گوید كه سفر دریایی در پیش دارید یا ثروت زیادی به شما می‌رسد. پرنده خوش‌خبر است و نوید ملاقات‌های سودمندی را می‌دهد.

خورشید بركتی بزرگ است و شمع از برآورده شدن حاجت شما حكایت می‌كند. كلید هم نشان می‌دهد كه بخت شما باز خواهد شد. موش از غیبت و مهمانی‌های زنانه خبر می‌دهد. كوه به شما می‌گوید كه موانع سختی را در پیش دارید و سنجاب هشدار می‌دهد كه برای روز مبادا مایحتاج مورد نیازتان را فراهم كنید. اگر پروانه‌ای در فنجان شما ظاهر شود، نشان‌دهنده این است كه شما فردی حساس، ظریف و مهربان هستید و وجود نهنگ از یك مسئله بزرگ قابل حل در زندگی شما سخن می‌گوید و اژدها به معنی خشم و كینه قدیمی است...

در حقیقت فالگیر با دانستن این علایم و معنی آنها می‌تواند ساعت‌ها شما را سرگرم كند و گاهی آن‌قدر سریع به تفسیر شما می‌پردازند كه مجبور می‌شوید برای حفظ این پیشگویی‌ها قلم و كاغذ به دست بگیرید. این است كه این روزها فال قهوه یكی از جذاب‌ترین فال‌هاست. نشان این موضوع هم افرادی هستند كه گاهی پشت در اتاق یك فالگیر صف می‌كشند تا درباره بخت و اقبال آینده خود حرف‌هایی را بشنوند.