گیاه گل گندم

این گیاه در اكثر نقاط ایران پرورش می یابد و به صورت خودرو می باشد. خواص درمانی زیادی دارد از جمله اینكه دارای ویتامینهای B و E و A می باشد. در مواردی برای ناراحتیهای كبدی مصرف می شود. …

این گیاه در اكثر نقاط ایران پرورش می یابد و به صورت خودرو می باشد. خواص درمانی زیادی دارد از جمله اینكه دارای ویتامینهای B و E و A می باشد. در مواردی برای ناراحتیهای كبدی مصرف می شود. یك داروی تصویه كننده است و برای شستشوی چشم از آن استفاده می شود و ناراحتیهای دستگاه گوارش را تا حدودی كاهش می دهد.

بهترین موقع برداشت آن اواخر اردیبهشت است كه گلها كاملاً باز شده و تمام مواد مؤثر در آن وجود دارد.

فقط باید گلهای گل گندم را چید و در یك محل سایه با یك درجه حرارت حداكثر ۳٠ درجه خشك كرد به نحوی كه سیاه نشوند و رنگ خود را حفظ كنند. تقریباً ۱٠ عدد از این گلها با نیم لیتر آب به صورت دم كرده، داروی خوبی برای بیماریهاست.