بیلی روبین بخشی از هموگلوبین خون است . ۸۰-۸۵% تمام سنگهای صفراوی توسط لایه های مومی شکل کلسترول پوشیده شده اند هر چند بسیاری از سنگها از هر دو ماده پوشیده می شوند تعداد اندکی از …

بیلی روبین بخشی از هموگلوبین خون است . ۸۰-۸۵% تمام سنگهای صفراوی توسط لایه های مومی شکل کلسترول پوشیده شده اند هر چند بسیاری از سنگها از هر دو ماده پوشیده می شوند تعداد اندکی از سنگها ، منحصراً از بیلی روبین سبز مایل به زرد تشکیل می شوند .

علت دقیق اینکه چه چیزی موجب می شود این کلسترول یا بیلی روبین روی کلسیم رسوب کند بطور واضح معلوم نیست.

بطور طبیعی ، کیسه صفرا یک بخش ذخیره ای برای صفرایی است که بدن شما جهت هضم چربی به آن نیاز دارد شما چربی را می خورید معده آن را به درون روده می فرستد ، کیسه صفرا فشرده می شود و مقداری صفرا بر روی غذا می ریزد تا چربی را بشکند سپس بدن شما به فرآیند هضم خود پایان می دهد و باقی مانده غذای هضم شده برای دفع آماده می شود .

اما گاهی اوقات بدن شما دچار مشکل می شود . عاملی موجب بهم خوردن فرآِیند فشرده شدن کیسه صفرا وعدم دفع می شود و کیسه صفرا حاوی بلورهایی می شود.

این موضوع فرصتی را بوجود می آورد که لایه های ضخیم و ضخیم تری از جنس کلسترول یا بیلی روبین دور بلور کلسیمی را بگیرند و بدین ترتیب سنگهای صفراوی را بسازند .

مشخص شده است که هورمونهای زنانه این فرآیند را از طریق به تأخیر انداختن تخلیه کیسه صفرا تشدید می کند مثلاً در طی حاملگی و شیر دادن . بعلاوه وسایل کاشتنی پیشگیری از حاملگی که حاوی پروژسترون هستند ممکن است عمل مشابهی داشته باشند در حالی که قرصهای ضد بارداری حاوی استروژن ظاهراً محتوای کلسترولی صفرا را افزایش می دهند که این هم وضعیت چندان مطلوبی نیست.