پرورش گل کاغذی

گل کاغذی Bougainvillea جنسی از گیاهان تیره نیکتاژینه ها Nyctaginees است. این گل درختچه ای زیبا با شاخه های رونده و برگهای متقابل میباشد . گلهایش نا معلوم و چندان جالب نیستند . ولی آنچه این گل را زینتی …

گل کاغذی Bougainvillea جنسی از گیاهان تیره نیکتاژینه ها Nyctaginees است. این گل درختچه ای زیبا با شاخه های رونده و برگهای متقابل میباشد . گلهایش نا معلوم و چندان جالب نیستند . ولی آنچه این گل را زینتی و مورد توجه قرار داده وجود برگچه های صورتی ، قفائی ، بنفش ، قرمز ، زرد طلائی و سفیدی است که گل آنرا احاطه کرده است و مردم عادی آن برگه ها را گل این گیاه می دانند .

در جنوب ایران اغلب دیوارها و سر در منازل بوسیله این درختچه پوشسیده شده که در اوائل فروردین و اواسط پائیز گل فراوانی می دهد . در نقاط سردسیر باید گلدانهای کاغذی را از اواخر مهرماه به داخل گلخانه برد .

چون در مقابل سرما مقاومت ندارد . همچنین باید توجه داشت که اگر زمستان به این درختچه آب زیاد بدهند ریشه اش می پوسد . زمستانها باید کمی به بوته های گل کاغذی استراحت داد ، باین ترتیب که اگر گلدانها در منزل است محل نسبتا خنکی را برای آن انتخاب کنند و خیلی کم به آن آب بدهند .

خاک مناسب برای گل کاغذی مخلوطی از دو پنجم خاک مرغوب باغچه ، دو قسمت کود پوسیده دامی و یک قسمت ماسه می باشد .

معمولا بعد از استراحت زمستانه باید گلدانها را در محلی آفتابگیر و محفوظ قرار داد . این گلدانها در اسفند و فروردین و اردیبهشت گل فراوان می دهند . پس از اتمام گل بوته ها را هرس می کنند تا مجددا شاخه های نو بیآورد .

به این دلیل که گل کاغذی در روی شاخه های جوان و در راس آن شکوفا میشود . گل کاغذی در مهرماه نیز گل فراوانی می دهد .

اگر گل کاغذی را هرس نکنند قسمت عمده مواد غذائی به مصرف شاخه های قدیمی می رسد و درختچه بتدریج ضعیف و برگها زرد شده و بوته کم گل می شود . یا اصولا گل نمی دهد .

از اوائل بهار هر ۱۵ روز یکبار باید کود کامل تجارتی بصورت مایع به گلدانها داده شود . گل کاغذی را در داخل ساختمان نمی توان بخوبی نگهداری کرد . زیرا به روشنائی زیاد احتیاج دارد .اغلب بعد از انتقال گلدان از گلخانه به داخل منازل گلها می ریزد .

زیرا درختچه در مقابل تغییر مکان حساس است .

انواع مختلف گل کاغذی :

۱) گل کاغذی باشکوه B.fastuosa :

که دارای درختچه ای قوی با برگهای بیضی نوک تیز و برگه های ( برگه هائی که مردم عادی آنرا گل می دانند ) صورتی مایل به قفائی است .

این قسم را از قدیم می کاشته اند . ولی بعدا جورهای تازه که بدست آمده و برگچه های آنها به رنگ زرد نارنجی ، قرمز شنجرفی است ، بسیار پُر گل تر از قسم اصلی می باشند ، بیشتررواج یافته بطوریکه کم کم کاشتن قسم اصلی متروک میشود .

این جورها در تهران به گل کاغذی مصری معروف شده ، زیرا قلمه های آنرا از مصر آورده و زیاد کرده اند

۲) گل کاغذی گلابرا B.glabera :

اصل آن از کشور برزیل است . بوته آن رونده و پوست شاخه ها قهوه ای دارای تیغهای کمانی به بلندی یک سانتیمتر با برگهای بیضی نوک تیز مایل به کبود که برگه های اطراف گلش صورتی است .

این قسم زیاد کاشته شده و از آن جورهای متعددی بدست آورده اند بنام های :

الف) گل کاغذی ساندر B.sanderiana :

با گلهای فراوان به رنگ زرد تیره .

ب) گل کاغذی ابلق B. variegate :

که برگهایش از لکه های سفید ابلق شده است .

پ ) گل کاغذی سیفری B.cyphery :

که برگچه های دور گلش صورتی پُر رنگ است .

ت ) گل کاغذی کریمسون لاک B.crimson lake :

با برگچه های بزرگ بیضی به رنگ شنجرفی میباشند .

۳ ) گل کاغذی خاص B.seeciosa :

که برگچه های دور گل آن به رنگ صورتی مایل به بنفش میباشد .

از این قسم جوری بنام :

گل کاغذی برزیلیB.brasiliensis :

بدست آورده اند که رنگ برگچه ها قرمز تند یا قرمز شنجرفی میباشد .

۴ ) گل کاغذی رفول ژن B.refulgens : که شاخه های گلدار آن دراز و آویخته و برگچه های دور گلش ارغوانی مایل به بنفش است .

گل کاغذی احتیاج به کود قوی و فراوان و آب کم و مرتب دارد .

بهتر است به گلدان های آن تمام فصل مساعد و موقعی که بوته ها زیر گل می باشند هر ۱۵ روز یکبار کود مایع داده شود .

تکثیر :

گل کاغذی را عموما به وسیله قلمه زدن شاخه های نیمه خشبی ( چوبی ) آن زیاد می کنند .

باین منظور در خردادماه قلمه های سبزی را که دارای برگ باشند در گلدانی از ماسه نرم فرو کرده و یک صفحه شیشه ای روی گلدان میگذارند یا آنرا بداخل گلخانه می برند .

بعد از سه هفته قلمه ها ریشه های کوچکی می دهند که هرکدام را در گلدان کوچکی در مخلوط ( دو قسمت خاک برگ و یک قسمت ماسه ) می کارند .