علل افزایش قوس کمر

افزایش قوس کمر در ایجاد فشارهای غیر متقارن به کمر موثر است و این عارضه که در زنان یا کارگرانی که کارهای سنگین می کنند شایع تر است، اغلب به دلیل چاقی، افتادگی شکم و به تبع آن کشیدن …

افزایش قوس کمر در ایجاد فشارهای غیر متقارن به کمر موثر است و این عارضه که در زنان یا کارگرانی که کارهای سنگین می کنند شایع تر است، اغلب به دلیل چاقی، افتادگی شکم و به تبع آن کشیدن کمر به سمت جلو ایجاد می شود.

کمر شامل چند قوس مختلف است، عبارتند از قوس پشت سر که به سمت عقب قوس دارد، قوس در ناحیه گردن که به سمت جلو است، در ناحیه پشتی قوس به سمت عقب، در ناحیه کمری قوس به سمت جلو و در ناحیه لگن یا خاصره قوس دوباره به سمت عقب است که این حالت مانند یک فنر نیروهای وارده به کمر را به طور متعادل پخش می کند و در نتیجه فشار در یک نقطه متمرکز نمی شود. کم و زیاد شدن این قوس ها می تواند موجب ایجاد اختلال در وضعیت کمر فرد و فشارهای غیرمتقارن به نقاط مختلف کمر شود. شایع ترین علت افزایش قوس کمر، ضعیف شدن عضلات پشتی کمری است اما در مواردی لیز خوردن مهره ها روی همدیگر نیز باعث افزایش قوس کمری می شود.

افزایش وزن، افتادن شکم و به تبع آن کشیدن کمر به سمت جلو از عمده ترین علل ایجاد افزایش قوس کمر در زنان است، که این عارضه به علت افزایش وزن، در دوران بارداری خود را بیشتر نشان می دهد. اما باید توجه داشت که این مسئله در کسانی که ورزش نمی کنند و شکم بزرگی دارند نیز بسیار ایجاد می شود. ورزش هایی که عضلات شکم و کمر را تقویت می کند، در کاهش قوس های کمری موثر است.

در مواردی که لیزخوردگی مهره ها در کمر ایجاد شده است، علل مادرزادی و عوامل تروماتیک که در نتیجه وارد شدن ضربه های تدریجی به کمر ایجاد می شود؛ برای مثال در کارگرانی که کارهای سنگین می کنند، از شایع ترین دلایل ابتلا به این عارضه محسوب می شود.