▪ موارد مصرف آمپی سیلین ‌:
این‌ دارو در درمان‌عفونتهای‌ مجاری‌ ادرار، عفونت‌ گوش‌میانی‌، برونشیت‌ مزمن‌، سالمونلوز مهاجم‌و سوزاك‌ مصرف‌ می‌شود.
▪ فارماكوكینتیك‌:
۵۰ ـ …

موارد مصرف آمپی سیلین ‌:

این‌ دارو در درمان‌عفونتهای‌ مجاری‌ ادرار، عفونت‌ گوش‌میانی‌، برونشیت‌ مزمن‌، سالمونلوز مهاجم‌و سوزاك‌ مصرف‌ می‌شود.

فارماكوكینتیك‌:

۵۰ ـ ۳۵ درصد دارو از راه‌خوراكی‌ جذب‌ می‌شود و پس‌ از ۲ ـ ۱/۵ساعت‌ غلظت‌ سرمی‌ دارو به‌ اوج‌ می‌رسد.در تزریق‌ عضلانی‌ ۱ ساعت‌ بعد غلظت‌دارو به‌ اوج‌ می‌رسد. نیمه‌ عمر دارو ۱/۵ ـ ۱ ساعت‌ است‌ كه‌ در صورت‌ عیب‌ كاركلیه‌ تا ۱۹ ساعت‌ هم‌ ممكن‌ است‌ افزایش‌یابد. ۹۰ ـ ۷۵ درصد دارو به‌صورت‌ تغییرنیافته‌ از راه‌ كلیه‌ دفع‌ می‌شود.

موارد منع‌ مصرف آمپی سیلین ‌:

در صورت‌ وجودسابقه‌ آلرژیك‌ به‌ پنی‌سیلین‌ها نبایدمصرف‌ شود.

هشدارها:

در بیماران‌ مبتلا به‌ عیب‌ كاركلیه‌، در بیماران‌ مبتلا به‌ تب‌ گلاندولار ولوسمی‌ لنفاتیك‌ مزمن‌، و سابقه‌ بیماریهای‌گوارشی‌ بویژه‌ كولیت‌ وابسته‌ به‌ آنتی‌بیوتیك‌ باید با احتیاط فراوان‌ تجویز شود.

عوارض‌ جانبی آمپی سیلین ‌:

واكنش‌های‌ حساسیتی‌شامل‌ كهیر، تب‌، درد مفاصل‌، آنژیوادم‌،شوك‌ آنافیلاكتیك‌ در بیمارانی‌ كه‌ دچارحساسیت‌ مفرط می‌شوند، با مصرف‌ این‌دارو گزارش‌ شده‌ است‌. همچنین‌، سایرعوارض‌ جانبی‌ این‌ دارو تهوع‌، اسهال‌،بثورات‌ جلدی‌ می‌باشند.

تداخل‌های‌ دارویی آمپی سیلین ‌:

مصرف‌ همزمان‌آمپی‌سیلین‌ با داروهای‌ خوراكی‌ جلوگیری‌كننده‌ از بارداری‌ حاوی‌ استروژن‌، ممكن‌است‌ اثر این‌ داروها را كاهش‌ دهد و منجربه‌ بارداری‌ ناخواسته‌ شود. مصرف‌همزمان‌ پنی‌ سیلین‌ها با متوتركسات‌ منجربه‌ كاهش‌ كلیرانس‌ متوتركسات‌ و در نتیجه‌مسمومیت‌ با این‌ دارو می‌شود.

نكات‌ قابل‌ توصیه‌:

ـ آمپی‌سیلین‌ را باید بامعده‌ خالی‌ مصرف‌ كرد.

ـ در بیماران‌ مبتلا به‌ عیب‌ كار كلیه‌ به‌كاهش‌ مقدار مصرف‌ دارو نیازی‌ نیست‌،مگر اینكه‌ عیب‌ كار كلیه‌ شدید باشد.

ـ در صورت‌ بروز اسهال‌، بدون‌ مشورت‌با پزشك‌ از مصرف‌ هر گونه‌ داروی‌ ضداسهال‌ باید خودداری‌ كرد.

ـ در هنگام‌ مصرف‌ آمپی‌ سیلین‌، از سایرروشهای‌ جلوگیری‌ از بارداری‌ نیز بایداستفاده‌ نمود.

ـ در صورتی‌ كه‌ یك‌ نوبت‌ مصرف‌ داروفراموش‌ شود، به‌ محض‌ بیادآوردن‌ آن‌نوبت‌ باید مصرف‌ شود، ولی‌ اگر تقریبازمان‌ مصرف‌ نوبت‌ بعدی‌ فرارسیده‌ باشد،از مصرف‌ آن‌ نوبت‌ خودداری‌ كرده‌ ومقدار مصرف‌ بعدی‌ نیز نباید دو برابرگردد.

مقدار مصرف

‌ خوراكی‌:

بزرگسالان‌:

مقدار مصرف‌ این‌ دارو از راه‌خوراكی‌ ۱ ـ ۰/۲۵ گرم‌ هر ۶ ساعت‌ است‌ كه‌ترجیحا نیم‌ ساعت‌ قبل‌ از غذا باید مصرف‌شود. در درمان‌ سوزاك‌ ۳/۵ ـ ۲ گرم‌ ازدارو همراه‌ با ۱ گرم‌ پروبنسید در یك‌ نوبت‌مصرف‌ می‌شود. در درمان‌ عفونت‌ مجاری‌ادرار ۵۰۰ میلی‌گرم‌ هر ۸ ساعت‌ مصرف‌می‌شود.

كودكان‌:

مقدار مصرف‌ در كودكان‌ با سن‌تا ۱۰ سال‌ نصف‌ مقدار مصرف‌بزرگسالان‌ است‌.

تزریقی‌:

بزرگسالان‌:

مقدار مصرف‌ آمپی‌سیلین‌ ازراه‌ تزریق‌ عضلانی‌ یا وریدی‌ یا انفوزیون‌۵۰۰ میلی‌گرم‌ هر ۶ ـ ۴ ساعت‌ می‌باشد كه‌در درمان‌ مننژیت‌ این‌ مقدار بیشتر خواهدشد.

كودكان‌:

مقدار مصرف‌ آمپی‌سیلین‌، از راه‌تزریقی‌، در كودكان‌ با سن‌ تا ۱۰ سال‌،نصف‌ مقدار مصرف‌ بزرگسالان‌ می‌باشد.

اشكال‌ دارویی‌:

Capsule or Tablet: ۲۵۰mg, ۵۰۰mg

For Oral Suspension:

۱۲۵mg/۵ml, ۲۵۰mg/۵ml

For Injection

۲۵۰mg, ۵۰۰mg, ۱g (as sodium)