▪ موارد مصرف‌ آموكسی سیلی :
این‌ دارو در درمان‌عفونتهای‌ مجاری‌ ادرار، عفونت‌ گوش‌میانی‌، برونشیت‌ مزمن‌، سالمونلوز مهاجم‌و سوزاك‌ مصرف‌ می‌شود. به‌ علاوه‌، این‌دارو …

موارد مصرف‌ آموكسی سیلی :

این‌ دارو در درمان‌عفونتهای‌ مجاری‌ ادرار، عفونت‌ گوش‌میانی‌، برونشیت‌ مزمن‌، سالمونلوز مهاجم‌و سوزاك‌ مصرف‌ می‌شود. به‌ علاوه‌، این‌دارو در درمان‌ تب‌ تیفوئیدی‌ و نیز درپیشگیری‌ از عفونت‌ دندانی‌ مصرف‌می‌شود.

فارماكوكینتیك‌:

۹۰ ـ ۷۵ درصد دارو از راه‌خوراكی‌ جذب‌ می‌شود و پس‌ از ۲ ـ ۱ساعت‌ غلظت‌ سرمی‌ دارو به‌ اوج‌ می‌رسد.نیمه‌ عمر دارو ۱ ساعت‌ است‌ كه‌ درصورت‌ عیب‌ كار كلیه‌ ممكن‌ است‌ تا ۱۲ساعت‌ افزایش‌ یابد. ۷۰ ـ ۶۵ درصد داروبه‌صورت‌ تغییر نیافته‌ از راه‌ كلیه‌ دفع‌می‌شود.

موارد منع‌ مصرف آموكسی سیلی ‌:

در صورت‌ وجودسابقه‌ آلرژیك‌ به‌ پنی‌سیلین‌ها نبایدمصرف‌ شود.

هشدارها:

در بیماران‌ مبتلا به‌ عیب‌ كاركلیه‌، در بیماران‌ مبتلا به‌ تب‌ گلاندولار ولوسمی‌ لنفاتیك‌ مزمن‌ و سابقه‌ بیماریهای‌گوارشی‌ بویژه‌ كولیت‌ وابسته‌ به‌آنتی‌بیوتیك‌ باید با احتیاط فراوان‌ تجویزشود.

عوارض‌ جانبی آموكسی سیلی ‌:

واكنش‌های‌ حساسیتی‌شامل‌ كهیر، تب‌، درد مفاصل‌، آنژیوادم‌،شوك‌ آنافیلاكتیك‌ در بیمارانی‌ كه‌ دچارحساسیت‌ مفرط می‌شوند، با مصرف‌ این‌دارو گزارش‌ شده‌ است‌.

تداخل‌های‌ دارویی آموكسی سیلی ‌:

مصرف‌ همزمان‌آموكسی‌سیلین‌ با داروهای‌ خوراكی‌جلوگیری‌ كننده‌ از بارداری‌ حاوی‌استروژن‌ ممكن‌ است‌ اثر این‌ داروها را كاهش‌ دهد و منجربه‌ بارداری‌ ناخواسته‌ شود. مصرف‌ همزمان‌پنی‌سیلین‌ها با متوتركسات‌ منجربه‌ كاهش‌ كلیرانس‌ متوتركسات‌ و در نتیجه‌ مسمومیت‌ با این‌ دارو می‌شود.

نكات‌ قابل‌ توصیه‌:

ـ آموكسی‌سیلین‌ را می‌توان‌ با معده‌ خالی‌ یا پر مصرف‌ كرد.

ـ در بیماران‌ مبتلا به‌ عیب‌ كار كلیه‌ به‌ كاهش‌ مقدار مصرف‌ دارو نیازی‌نیست‌، مگر اینكه‌ عیب‌ كار كلیه‌ شدید باشد.

ـ در صورت‌ بروز اسهال‌، بدون‌ مشورت‌با پزشك‌ از مصرف‌ هر گونه‌ داروی‌ ضداسهال‌ باید خودداری‌ كرد.

ـ در هنگام‌ مصرف‌ آموكسی‌ سیلین‌ ازسایر روشهای‌ جلوگیری‌ از بارداری‌ نیزباید استفاده‌ نمود.

ـ در صورتی‌ كه‌ یك‌ نوبت‌ مصرف‌ داروفراموش‌ شود، به‌ محض‌ بیادآوردن‌ آن‌نوبت‌ باید مصرف‌ شود، ولی‌ اگر تقریبازمان‌ مصرف‌ نوبت‌ بعدی‌ فرا رسیده‌ باشد،از مصرف‌ آن‌ نوبت‌ خودداری‌ كرده‌ ومقدار مصرف‌ بعدی‌ نیز نباید دو برابرگردد.

مقدار مصرف‌:

ز بزرگسالان‌:

مقدار مصرف‌ این‌ دارو ۲۵۰میلی‌گرم‌ هر ۸ ساعت‌ می‌باشد كه‌ درعفونتهای‌ شدید این‌ مقدار دو برابرمی‌شود. در درمان‌ عفونتهای‌ چركزای‌شدید یا عود كننده‌ تنفسی‌، این‌ دارو به‌مقدار ۳ گرم‌ هر ۱۲ ساعت‌ مصرف‌می‌شود. در درمانهای‌ كوتاه‌ مدت‌ برای‌آبسه‌ دندان‌ ۳ گرم‌ مصرف‌ می‌شود كه‌ درصورت‌ نیاز ۸ ساعت‌ بعد تكرار می‌شود.برای‌ درمان‌ عفونتهای‌ مجاری‌ ادرار، مقدارمصرف‌ آموكسی‌سیلین‌ ۳ گرم‌ است‌ كه‌ درصورت‌ نیاز ۱۲ـ ۱۰ ساعت‌ بعد تكرارمی‌شود. در درمان‌ سوزاك‌ مقدار مصرف‌این‌ دارو ۳ گرم‌ در یك‌ نوبت‌ همراه‌ با یك‌گرم‌ پروبنسید می‌باشد.

كودكان‌:

مقدار مصرف‌ این‌ دارو دركودكان‌ با سن‌ تا ۱۰ سال‌ ۱۲۵ میلی‌گرم‌

هر ۸ ساعت‌ می‌باشد كه‌ در عفونتهای‌شدید تا دو برابر افزایش‌ می‌یابد. این‌ دارودر درمان‌ عفونت‌ گوش‌ میانی‌ در كودكان‌با سن‌ ۱۰ ـ ۳ سال‌ به‌ مقدار ۷۵۰ میلی‌گرم‌دو بار در روز برای‌ ۲ روز مصرف‌می‌شود.

اشكال‌ دارویی‌:

Capsule : ۲۵۰mg, ۵۰۰mg

For Oral Suspension:

۱۲۵mg/۵ml, ۲۵۰mg/۵ml