گروه سرپانتین

▪ سیستم :
منوكلینیك
▪ چگالی :
۲/۵ تا ۲/۶
▪ سختی :
۳ تا ۵ و معمولاً ۴
▪ جلا :
چرب، انواع توده‌ای جلای مومی و انواع رشته‌ای جلای ابریشمی دارد.
▪ رنگ :
غالباً گوناگون بوده، خالها و خطوط با …

سیستم :

منوكلینیك

چگالی :

۲/۵ تا ۲/۶

سختی :

۳ تا ۵ و معمولاً ۴

جلا :

چرب، انواع توده‌ای جلای مومی و انواع رشته‌ای جلای ابریشمی دارد.

رنگ :

غالباً گوناگون بوده، خالها و خطوط با سایه‌های تیره و روشن سبز را نشان می‌دهند.

سرپانتین دارای سه پلی مورف آنتی‌‌گوریت. لیزاردیت و كریزوتیل است.

لیزارویت و آنتی‌گوریت عموماً توده‌ای و دانه ریزند در حالی كه كریزوتیل به صورت رشته‌ای دیده می‌شود.

رنگ سبز گوناگون جلای چرب وطبیعت رشته‌ای آن علامت شناسایی خوبی برای این گروه به شمار می رود. این كانی‌ها در لوله بسته در مقابل حرارت آب تولید می‌نمایند و با شعله فوتك نمی‌گدازند.

كریزوتیل یكی از متداول‌ترین و گسترده‌ترین كانی‌های این گروه است و معمولاَ با دگرسانی به سیلیكاتهای منیزیم‌دار به ویژه الیوین، پیروكسن و آمفیبول‌ ایجاد می‌شود.

سرپانتین از سنگهای تزئینی و جزء سنگهای ساختمانی به شمار می رود. نوع شفاف سبز مایل به زرد آن به عنوان جواهر به كار می‌رود. همچنین گاهی در تهیه پارچه‌ها و سایر لوازم ضد حریق و عایق به كار برده می‌شود .

سرپانتین به نوع توده‌ای این كانی كه چون مار لكه‌های سبز رنگ دارد گفته می‌شود. آنتی‌گوریت از نام آنتی‌گوریو در ایتالیا و كریزوتیل از دو واژه یونانی به معنی طلایی و رشته‌ای گرفته شده است.

حدود ۹۵ درصد از تولید جهانی كانیهای آزبستی تجارتی را كریزوتیل تشكیل می‌دهد.