صندوق مشاع یا صندوق مشترك سرمایه‌گذاری یك امكان را برای سرمایه‌های كوچك بوجود می‌آورد تا بتوانند با در كنار هم قرار گرفتن، توانایی سرمایه‌های بزرگ را داشته و حركت‌های بزرگتر …

صندوق مشاع یا صندوق مشترك سرمایه‌گذاری یك امكان را برای سرمایه‌های كوچك بوجود می‌آورد تا بتوانند با در كنار هم قرار گرفتن، توانایی سرمایه‌های بزرگ را داشته و حركت‌های بزرگتر انجام دهند.

در اصل افراد مختلف سرمایه‌های كوچك خود را در یك صندوق ریخته و به میزان سرمایه‌اشان از این صندوق سهیم می‌شوند. نهایتا این صندوق كه یك شخصیت حقوقی واحدی دارد دارای سرمایه بزرگی می‌شود كه از انباشت سرمایه‌های كوچك بوجود آمده، لذا با این سرمایه می‌تواند در بازارهای مختلفی از جمله بورس وارد شده و یك سبد سهام تشكیل داده و اداره شود كه از محل رشد این سبد تمامی‌ اعضا و یا شركا به همان نسبت رشد، بهره‌مند می‌شوند.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشاع (Mutual Fund) با خریداران جدید، میزان سرمایه خود را افزایش می‌دهند و سهامداران جدید را از زمانی كه سهامدار آن شده‌اند در سود و زیان شریك می‌كنند.

مثلا اگر شما یك پرتفو گردان هستید و با سرمایه ۲۰ نفر سرمایه‌گذاری می‌كنید اگر ۵ نفر دیگر به آنها اضافه شوند هم سرمایه بیشتر می‌شود و هم مساله تقسیم سود حاصل از سرمایه‌گذاری متفاوت خواهد بود.

در برخی از كشورها مانند امارات، افراد خارجی نمی‌توانند به طور مستقیم در سهام همه شركت‌ها سرمایه‌گذاری كنند اما در این صندوق‌ها براحتی این امر امكان پذیر است.