نوشیدن منظم چای سبز استقامت بدن را در تمرینات ورزشی افزایش می‌دهد

مصرف میزان مشخصی از عصاره چای سبز به طور منظم میزان استقامت افراد را برای ورزش كردن از ۸ تا ۲۴ درصد افزایش می‌دهد.

براساس محاسبات، یك ورزشكار به وزن ۷۵ كیلوگرم باید برای دستیابی به ظرفیتی كه مدنظر ما است و براساس آزمایشات به دست آمده در روز ۴ فنجان عصاره چای سبز بنوشد. مصرف بالای این نوشیدنی و یا مواد تشكیل دهنده فعال آن برای دستیابی به این هدف كافی نیست بلكه مصرف منظم و در یك دوره‌ طولانی تاثیرگذارست.