اثر عفونت لثه و دندان بر قلب

عفونت لثه و دندان را نباید كم اهمیت دانست زیرا اینگونه عفونت ها به دهان محدود نشده و ممكن است از طریق خون، به سایر قسمت های بدن مثل قلب برسند وباعث آسیب آنها شوند.
یكی ازمشكلات …

عفونت لثه و دندان را نباید كم اهمیت دانست زیرا اینگونه عفونت ها به دهان محدود نشده و ممكن است از طریق خون، به سایر قسمت های بدن مثل قلب برسند وباعث آسیب آنها شوند.

یكی ازمشكلات بعضی افرادی بوی بد دهان است كه علاوه بر این كه موجب دوری اطرافیان می شود برای خود فرد نیزآزاردهنده است.

از جمله عواملی كه موجب بوی بد دهان می شود بیماری هایی مثل گلودرد، سینوزیت وبیماری های داخلی است البته بایستی توجه داشت كه باقی ماندن غذا در بین دندان ها و رشد میكروب ها روی دندان باعث بروز چنین حالتی می شود.