مصرف خرمالو معده را تقویت می کند. متخصصان تغذیه، به خانواده ها توصیه می کنند خرمالو را برای تقویت معده مصرف کنند. به گزارش ایسنا ، خرمالو دارای ویتامین های A,B,C اشتها آور و برای …

مصرف خرمالو معده را تقویت می کند. متخصصان تغذیه، به خانواده ها توصیه می کنند خرمالو را برای تقویت معده مصرف کنند. به گزارش ایسنا ، خرمالو دارای ویتامین های A,B,C اشتها آور و برای تقویت معده به کار می رود. این میوه همچنین برای کبد و کلیه مفید است و کم خونی را برطرف می سازد و جهت تسریع در رشد کودکان میوه مناسبی است. آب خرمالوی نارس برای پایین آوردن فشار خون بالا بسیار موثر است. برای تسریع و رسیدن میوه خرمالوی نارس ، پس از چیدن می توان در کنار آنها یک یا دو عدد سیب درختی قرار داد