الإمام علیّ (علیه السلام) ـ أیضاً ـ : نَدَمٌ بالقلبِ، واسْتِغْفار باللِّسانِ، والقَصْدُ علی أنْ لا یَعودَ .
امام علی(علیه السلام) ـ نیز درباره توبه نصوح ـ : پشیمانی در دل است و …

الإمام علیّ (علیه السلام) ـ أیضاً ـ : نَدَمٌ بالقلبِ، واسْتِغْفار باللِّسانِ، والقَصْدُ علی أنْ لا یَعودَ .

امام علی(علیه السلام) ـ نیز درباره توبه نصوح ـ : پشیمانی در دل است و آمرزش خواهی به زبان و تصمیم بر این كه به گناه باز نگردد.

(تحف العقول : ۲۱۰)