شش‌ها دو کیسه یا توده اسفنجی قابل ارتجاع می‌باشند که در قفسه سینه جای دارند. رنگ آن خاکستری یا قرمز است. روی آن را پرده‌ای به نام جنب می‌پوشاند. شکل این عضو هرمی است که قاعده آن …

شش‌ها دو کیسه یا توده اسفنجی قابل ارتجاع می‌باشند که در قفسه سینه جای دارند. رنگ آن خاکستری یا قرمز است. روی آن را پرده‌ای به نام جنب می‌پوشاند. شکل این عضو هرمی است که قاعده آن پائین و راس آن بالا است. دیافراگم قفسه سینه را از شکم جدا می‌سازد.

وزن شش‌ها در حدود ۹۰۰ تا ۱۲۰۰ گرم است. ریه راست از ریه چپ بزرگ‌تر است. ریه راست دارای ۳ لب و ریه چپ ۲ لب دارد. کوچک بودن ریه چپ به علت جایگزینی قلب در سمت چپ سینه است. کیسه هوائی کوچکترین واحد ساختمانی ریه است و تبادل گازی در این محل انجام می‌شود. کیسه هوائی را عروق زیادی احاطه کرده است و کیسه از یک ردیف بافت پوش سنگ‌فرشی ساخته شده است. حدود ۲ میلیون کیسه هوائی داریم. دو شبکه خونی ریه را خون‌رسانی می‌کنند. شبکه تنفسی ـ شبکه تغذیه‌ای