معروف ترین نوع عرقیات، گلاب است كه از گل سرخ گرفته می شود و در واقع آب مقطر گل سرخ، گلاب است.گلاب ضدصفرا و مقوی معده است. خوردن گلاب سرد بدن را تقویت و حرارت آن را خاموش می كند. همچنین …

معروف ترین نوع عرقیات، گلاب است كه از گل سرخ گرفته می شود و در واقع آب مقطر گل سرخ، گلاب است.گلاب ضدصفرا و مقوی معده است. خوردن گلاب سرد بدن را تقویت و حرارت آن را خاموش می كند. همچنین بهترین پاك كننده برای پوست صورت است.گلاب نیمه گرم برای خونریزی سینه و گلو و نرم كننده آن است. در درمان درد معده، روده و دل پیچه مفید بوده برای اشخاص گرما زده بهترین دارو همراه با یخ است.در صورتی كه دم كرده گل محمدی به موقع نوشیده شود دارویی مقوی برای گلو درد و آب ریزش است.