تشخیص و درمان زودرس سرطان پروستات مانند سایر سرطان‌ها كلید اصلی مقابله با این بیماری است.
برخی از علائم هشداردهنده احتمالی سرطان پروستات اینها هستند:
▪ احساس مكرر نیاز به …

تشخیص و درمان زودرس سرطان پروستات مانند سایر سرطان‌ها كلید اصلی مقابله با این بیماری است.

برخی از علائم هشداردهنده احتمالی سرطان پروستات اینها هستند:

احساس مكرر نیاز به ادرار كردن به خصوص در شب.

احساس درد یا سوزش در هنگام ادرار كردن.

اشكال در هنگام شروع و متوقف‌كردن ادرار یا ادرار ضعیف.

خون در ادرار یا منی.

درد یا سفتی در كمر، لگن یا ران‌ها.