پیاز را روی‌ گوشت‌ چرخ‌ كرده‌ رنده‌ می‌كنیم‌.آرد نخودچی‌، نمك‌، فلفل‌ و زردچوبه‌ را اضافه‌می‌كنیم‌ و خوب‌ ورز می‌دهیم‌ و آنها را به‌ صورت‌كوفته‌ ریزه‌ در می‌آوریم‌. كوفته‌ها …

پیاز را روی‌ گوشت‌ چرخ‌ كرده‌ رنده‌ می‌كنیم‌.آرد نخودچی‌، نمك‌، فلفل‌ و زردچوبه‌ را اضافه‌می‌كنیم‌ و خوب‌ ورز می‌دهیم‌ و آنها را به‌ صورت‌كوفته‌ ریزه‌ در می‌آوریم‌. كوفته‌ها را وسط پلومی‌گذاریم‌ تا همراه‌ پلو دم‌ بكشد. وقتی‌ كه‌ پلو دم‌كشید آن‌ را در دیس‌ می‌كشیم‌ و با پیاز سرخ‌ شده‌تزیین‌ می‌كنیم‌.