گل مژه عبارت از تشكیل دملی در سطح و یا داخل پلك در بیخ مژه هاست.گل مژه معمولاً برآمدگی كوچك و قرمز رنگی است كه در اثر عفونت بروز می كند و اگر به طور صحیح و مناسب درمان نشود، ممكن …

گل مژه عبارت از تشكیل دملی در سطح و یا داخل پلك در بیخ مژه هاست.گل مژه معمولاً برآمدگی كوچك و قرمز رنگی است كه در اثر عفونت بروز می كند و اگر به طور صحیح و مناسب درمان نشود، ممكن است دوباره عود كند.برای این كار فرد باید یك تكه پارچه تمیز را درون آب گرم قرار دهد، سپس آن را خارج كرده و آب آن را بگیرد و بعد به مدت ۱۰ الی ۱۵ دقیقه آن را روی چشم قرار دهد.از فشار دادن یا تركاندن گل مژه جدا پرهیز كنید. چون این عمل ممكن است باعث گسترش عفونت به قسمت های دیگر و بروز مشكلات دیگر شود.