میدان امام‏ اصفهان

در محل این میدان (قبل از آنكه شهر اصفهان به پایتختی صفویه انتخاب شود) باغی وسیع به نام نقش ‏جهان وجود داشته است. در دوره شاه‏ عباس اول، آن باغ را تا حدود امروزی آن وسعت داده و در …

در محل این میدان (قبل از آنكه شهر اصفهان به پایتختی صفویه انتخاب شود) باغی وسیع به نام نقش ‏جهان وجود داشته است. در دوره شاه‏ عباس اول، آن باغ را تا حدود امروزی آن وسعت داده و در اطراف آن مشهورترین و عظیم‏ ترین بناهای تاریخی اصفهان به وجود آمده است. مساحت این میدان حدود ۸۵ هزار متر مربع می‏باشد. در دوره شاه‏ عباس و جانشینان او این میدان محل بازی چوگان و رژه ارتش و چراغانی و محل نمایشهای مختلف بوده است. دو دروازه‌ سنگی‌ چوگان‌ در شمال‌ و جنوب‌ این‌میدان‌ تعبیه‌ شده ‌است‌.طول این میدان از شمال به جنوب بالغ بر ۵۰۰ متر و عرض آن در حدود ۱۵۰ متر است. به عقیده عموم سیاحان خارجی میدان شاه یكی از بزرگترین میدانهای جهان است. میدان نقش جهان شاهد بسیاری از خاطرات تاریخی ایران درچهار قرن اخیر بوده است. خاطرات زندگی شاه عباس كبیر و جانشینان او تا آخر عهد صفویه بااین میدان بزرگ تاریخی به هم آمیخته است .