روز هفتم آذر مصادف با روز نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران می باشد. این روز كه به یمن ایثار و جانفشانی پرسنل دریادل نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در مصاف با دشمن بعثی …

روز هفتم آذر مصادف با روز نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران می باشد. این روز كه به یمن ایثار و جانفشانی پرسنل دریادل نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در مصاف با دشمن بعثی عراق به نام روز نیروی دریایی به ثبت رسید. در تاریخ حماسه ساز انقلاب اسلامی ایران روزی غرور آفرین و خاطر انگیز است. روزی كه پرسنل شجاع نیروی دریایی ارتش با كمترین امكانات و با ایثار جان بهترین عزیزان و همرزمان خود، بزرگترین ضربه را بر پیكر نیروی دریایی ارتش بعث عراق وارد ساختند و شجاعانه از حقانیت و تمامیت ارضی ایران اسلامی دفاع كردند.

آنان با اهدا خون خود در دل آبهای مواج و خروشان خلیج فارس به ندای هل من ناصر حسین زمان لبیك گفتند و باا فتخار شربت شهادت نوشیدند. به طوریكه چگونه زیستن را به آنان كه می خواهند حسین وار زندگی كنند و پیرو مكتب اسلام تشیع سرخ علوی باشند، آموختند.