هایپیران در درمان چه بیماری‌هائی مؤثر است؟

قطره خوراكی هایپیران حاوی عصاره گیاه هوفاریقون (علف چای) است. هر میلی‌ لیتر از این فراورده دارای ۲۵/۰میلی‏گرم هایپریسین می‏باشد. این قطره در بیماری‏های افسردگی، میگرن، سر …

قطره خوراكی هایپیران حاوی عصاره گیاه هوفاریقون (علف چای) است. هر میلی‌ لیتر از این فراورده دارای ۲۵/۰میلی‏گرم هایپریسین می‏باشد. این قطره در بیماری‏های افسردگی، میگرن، سر درد عصبی، نورالژی، بیخوابی، ترس و آشفتگی‏های روانی، شب ادراری كودكان و سردردهای دوران قاعدگی مورد مصرف قرار می‏گیرد. عصاره هوفاریقون برخلاف سایر داروهای ضد افسردگی سبب تعادل پنج تركیب شمیائی موجود در مغز (سروتونین، نورآدرنالین، دوپامین، گاماآمینوبوتیریك اسید و اینترلوكوكین-)۶می‏گردد.

عصاره این گیاه با تنظیم تعادل هر یك از سه میانجی عصبی سروتونین، نورآدرنالین ودوپامین موجب اثرات ضد افسردگی و با اثر بر سروتونین و گاما منجر به اثرات ضد اضطرابی می‏شود. اینترلوكین - IL - ۶) ۶) نیز علاوه بر تنظیم سیستم ایمنی بدن، به طور غیر مستقیم و با افزایش هورمون آزاد كننده كورتیكوتروپین (CRH) در تنظیم خلق و خو نقش دارد. افزایش بیش از حد CRH ممكن است منجر به افسردگی شود. بنابراین مهار IL - ۶ و در نتیجه CRH توسط عصاره هوفاریقون مكانیزم احتمالی دیگری برای هایپیران است. هایپریسین یكی از تركیبات شیمیائی مؤثر موجود در عصاره هوفاریقون است كه علاوه بر مهار آنزیم مونوآمین اكسید از (MAO)به گیرنده‏های NMDA تمایل نشان می‏دهد و دارای اثر ضدافسردگی است.