فرانتس شوبرت موسیقیدان شهیر اتریشی ساعت ۳ بعد از ظهر ۱۹ نوامبر سال ۱۸۲۸ در گذشت و نزدیك گور بتهوون مدفون شد.
شوبرت از نوابغ موسیقی جهان بشمار می رود. پدرش كه مدیر مدارس حومه شهر …

فرانتس شوبرت موسیقیدان شهیر اتریشی ساعت ۳ بعد از ظهر ۱۹ نوامبر سال ۱۸۲۸ در گذشت و نزدیك گور بتهوون مدفون شد.

شوبرت از نوابغ موسیقی جهان بشمار می رود. پدرش كه مدیر مدارس حومه شهر وین بود و از كودكی استعداد فرزندش را به موسیقی تشخیص داده بود اورا به مدرسه موسیقی سپرد. شوبرت مدت كوتاهی هم معلم مدرسه بود ولی همواره آهنگ می ساخت و برای خود یك تیم مركب از یك شاعر، یك خواننده و دو نوازنده تشكیل داده بود

و لحظه ای از فكر نوشتن یك آهنگ تازه غافل نبود. تشكیل چنین تیمی از او به آهنگسازان به میراث مانده است. او علاقه فراوان به بتهوون داشت. در مراسم تدفین بتهوون وصیت كرد كه وی را پس از مردن در مجاورت وی مدفون سازند.

شاهكارهای شوبرت و آهنگهای معروف او از جمله سمفونی هایش پس از مرگ او از گوشه و كنار خانه اش و از داخل انباری به دست آمده است.