●تاریخچه پینت بال
اوایل دهه ی ۱۹۷۰ در وزارت كشاورزی امریكا ماشین هایی وجود داشت كه عقب آنها پمپی متصل بود كه رنگ را به مسافت های دور پرتاب می كرد و با این وسیله ، درخت هایی كه …

تاریخچه پینت بال

اوایل دهه ی ۱۹۷۰ در وزارت كشاورزی امریكا ماشین هایی وجود داشت كه عقب آنها پمپی متصل بود كه رنگ را به مسافت های دور پرتاب می كرد و با این وسیله ، درخت هایی كه باید قطع یا هرس می شدند ،علامت گذاری می كردند .

ایده ی تبدیل این سیستم به صورت یك بازی از آن زمان آغاز شد.تكمیل نشانه روهای قابل حمل و تكنولوژی ساخت آنها تا اوایل دهه ی ۱۹۸۰ طول كشید كه در آن زمان نشانه روها از نوع شات گان و پینت بال های مصرفی در آن از رنگ های معمولی بودند.در سال ۱۹۸۱ در امریكای شمالی اولین بازی به طور رسمی با ۱۲ بازیكن مسلح به نشانه روهای بادی با هدف تسخیر پرچم شروع شد و به شكل امروزی پایه گذاری شد

در حدود پانزده سال است كه پینت بال به طور رسمی بازی میشود و ۵ سال است كه به كمیته بین المللی المپیك معرفی شده است تا در بازی های المپیك به عنوان ورزشی جدید وارد گردد فرم جدید پینت بال در حال بررسی در كمیته بین المللی المپیك می باشد تحت .x-ballنام از پینت بال به عنوان شطرنج زنده در جهان نام برده می شود .

ورزش پینت بال در ایران از سال ۱۳۸۰ بنا نهاده شد زمین ورزشی ماتریكسِ مجموعه ی ورزشی انقلاب اولین زمین ایرانی می باشد.این زمین بزرگ ترین زمین سر پوشیده در جهان می باشد .

ینت بال در جهان امروز :

:

به ادعای صاحب نظران صنعت پینت بال ، این ورزش اخیراً در جهان به عنوان چهارمین ورزش پُر تحرک محسوب می شود و حتی از اسنو بورد نیز جلو تر زده است .

یک آمار مختصر از ورزش پینت بال این چنین نشان می دهد:

تنها در امریکا شمالی تعداد ۱۴۰۰ زمین پینت بال وجود دارد و تیم های فعال نیز حدود ۷۶۰۰ تیم می باشد .تعداد ۳۲۵ لیگ مسابقه نیز در امریکای شمالی وجود دارد .

آخرین و مهمترین موضوع آنکه تعداد ۱۷۵ دانشگاه در جهان مجهز به باشگاه پینت بال می باشند .