هرنان کرسپو

● هرنان کرسپو (آرژانتین)
▪ تاریخ تولد:۵ ژولای ۱۹۷۵
▪ قد: ۱۸۴ سانتی متر
▪ وزن : ۷۸ کیلو گرم
▪ باشگاه فعلی : آث میلان ایتالیا
▪ اولین بازی ملی :۱۴ فوریه ۱۹۹۵

هرنان کرسپو (آرژانتین)

تاریخ تولد:

۵ ژولای ۱۹۷۵

قد:

۱۸۴ سانتی متر

وزن :

۷۸ کیلو گرم

باشگاه فعلی :

آث میلان ایتالیا

اولین بازی ملی :

۱۴ فوریه ۱۹۹۵