حوزه شمال شرق

آفتاب ظفر

مساحت: ۵ ۱۰ متر، مدیریت: خصوصی : خیابان ظفر شهید فرید افشار کوی دولتشاهی پلاک ۱۶ - تلفن:۲۰۰۷۱۷۲

آموزشگاه هوائی

مساحت: ۱۲۲۵ متر، مدیریت: دولتی روباز : خیابان دماوند - ایستگاه فرودگاه

اسپرت کلاب بزرگ

مساحت: ۱۲ ۲۸متر، مدیریت: خصوصی روباز : پاسداران بوستان هشتم خیابان یزدی- تلفن: ۲۸۴۰۴۱۹

اسپرت کلاب کوچک

مساحت: ۱۲۲۸ متر، مدیریت: خصوصی روباز : پاسداران بوستان هشتم خیابان یزدی - تلفن:۲۸۴۰۴۱۹

امیر و غزال

مساحت: ۱۲ ۹ متر، مدیریت: خصوصی سرپوشیده : فلکه سوم تهرانپارس - خیابان ۱۹۶ غربی خیابان ۱۲۱ شمالی - تلفن:۷۸۶۷۹۸۹

ایران

مساحت: ۸ ۱۵متر، مدیریت: دولتی روباز : خیابان دکتر شریعتی خیابان یخچال استخر ایران - تلفن:۲۶۱۷۳۷۳

بانک ملت

مساحت: ۱۶ ۲۵ متر، مدیریت: دولتی سرپوشیده : خیابان پاسداران بعد از نوبنیاد نرسیده به سه راه فرمانیه کوهستان نهم - تلفن: ۲۲۸۲۰۴۴

پیام

مساحت: ۲۵ ۸ متر، مدیریت: دولتی روباز : خیابان شریعتی روبروی فرهنگسرای اندیشه - تلفن: ۸۱۱۳۷۹

پیام

مساحت: ۱۲ ۳۳متر، مدیریت: دولتی سرپوشیده : خیابان شریعتی روبروی فرهنگسرای اندیشه تلفن: ۸۱۱۲۳۷۹

پیروزی

مساحت: ۱۲۳۳ متر، مدیریت: تربیت بدنی روباز : انتهای پیروزی ورزشگاه پیروزی

تکتا

مساحت: ۱۲ ۷ متر، مدیریت: خصوصی سرپوشیده : خیابان پاسداران انتهای بوستان نهم تلفن:۲۵۵۲۵۰۲

تهران جوان

مساحت: ۲۶۳۳ متر، مدیریت: خصوصی روباز : جاده آبعلی کیلومتر ۴ روبروی کارخانه ایران ابزار - تلفن: ۷۳۴۳۹۹۷۷

تهران جوان

مساحت: ۸۱۵ متر، مدیریت: خصوصی سرپوشیده : جاده آبعلی کیلومتر ۴ روبروی کارخانه ایران ابزار - تلفن: ۷۳۴۳۹۹۷۷

جهان تربیت

مساحت: ۶۱۳ متر، مدیریت: دولتی روباز : مجیدیه ۱۵ متری اول خیابان شهید مهدوی - تلفن:۸۴۱۴۸۱۹

خامنه ای پور

مساحت: ۲۳ ۱۴ متر، مدیریت: دولتی - روباز : خیابان تهران نو میدان امامت آموزش و پرورش منطقه ۱۳

دارائی

مساحت: ۲۳ ۱۲ متر، مدیریت: دولتی روباز : فلکه چهارم تهرانپارس خیابان استخر

دلفین سفید

مساحت: ۳/۶ ۶ متر، مدیریت: خصوصی سرپوشیده : خیابان آیت بالاتر از هفت حوض پلاک ۹۳۱ - تلفن:۷۴۹۰۹۹۰

رسالت

مساحت: ۱۶۵۰ متر، مدیریت: تربیت بدنی روباز : خیابان شهید آیت الله مدنی نرسیده به پل - تلفن:۲-۷۸۱۲۰۲۱

ساجا

مساحت: ۳۳ ۱۴متر، مدیریت: دولتی روباز : خیابان دماوند ایستگاه فرودگاه

ساقدوش ۱

مساحت: ۱۲ ۹ متر، مدیریت: خصوصی روباز : خیابان پاسداران بوستان نهم - تلفن:۹-۲۵۰۵۹۵۷

ساقدوش ۲

مساحت: ۱۲۹ متر، مدیریت: خصوصی سرپوشیده : خیابان پاسداران بوستان نهم - تلفن: ۹- ۲۵۰۵۹۵۷

شرق

مساحت: ۶ ۱۲متر، مدیریت: خصوصی سرپوشیده - : میدان رسالت سرسبز غربی بین آزادی و سامان

شرق ۱

مساحت: ۷۱۰ متر، مدیریت: خصوصی سرپوشیده : میدان رسالت سرسبز غربی - تلفن: ۷۸۹۴۹۹۹

شریفی

مساحت: ۱۰۸ متر، مدیریت: خصوصی روباز : تپه شمس آباد خیابان استاد حسن بنا خیابان شریفی تلفن: ۲۳۷۵۰۰۰

شفق

مساحت: ۱۲ ۱۷ متر، مدیریت: خصوصی سرپوشیده : مهرآباد جنوبی انتهای شمشیری اول پادگان

شهرک امید

مساحت: ۱۳۸ متر، مدیریت: دولتی - سرپوشیده : خیابان تهرانپارس فلکه چهارم قنات کوثر - تلفن: ۷۸۷۲۲۳۷

شهید رجائی

مساحت: ۳۰/۱۲ ۲۵ متر، مدیریت: دولتی - سرپوشیده : مجیدیه ۱۶ متر دوم تربیت بدنی منطقه ۸

شهید طوقانی

مساحت: ۱۶ ۲۲ متر، مدیریت: تربیت بدنی - سرپوشیده : شمیران نو میدان القدیر روبروی پارک - تلفن: ۷۴۵۰۶۴۵

شهید عباس پور

مساحت: ۳۳ ۱۶ متر، مدیریت: دولتی روباز : تهرانپارس بولار شهید عباسپور

صنایع دفاع

مساحت: ۱۶ ۳۳ متر، مدیریت: دولتی روباز : فلکه اول تهرانپارس انتهای خیابان ۱۵۴ شرقی نبش بلوار

صنایع دفاع

مساحت: ۲۵ ۱۲متر، مدیریت: دولتی روباز : فلکه اول تهرانپارس انتهای خیابان ۱۵۴ شرقی نبش بلوار

فدک

مساحت: ۱۲ ۲۵ متر، مدیریت: دولتی سرپوشیده : خیابان شهید مدنی شمالی پشت پارک فدک - تلفن: ۷۸۱۰۰۹۱

فرهنگسرای اشراق

مساحت: ۲۵ ۱۲ متر، مدیریت: دولتی روباز : فلکه دوم تهرانپارس خیابان جشنواره - تلفن: ۷۳۲۳۸۳۹▪ قائم

مساحت: ۱۲ ۳۳متر، مدیریت: خصوصی روباز : تهران نو روبروی پمپ بنزین بالاتر از ایستگاه بلال حبشی

مدائن

مساحت: ۵/۱۲ ۲۵ متر، مدیریت: خصوصی سرپوشیده : خیابان سازمان آب ۱۵ متری شیرازی تلفن: ۴-۷۳۴۳۶۲۳

مرکز تحقیقات آب

مساحت: ۲۵ ۱۰ متر، مدیریت: دولتی روباز : خیابان تهرانپارس وفادار شرقی شهرک آب و فاضلاب

مظهر دانش

مساحت: ۱۲ ۲۴ متر، مدیریت: دولتی - روباز : تهرانپارس خیابان بهار مدرسه مظهر دانش تلفن: ۷۰۴۴۷۵

ناشنوایان

مساحت: ۱۲۲۵ متر، مدیریت: - روباز : خیابان تهران نو روبروی بیمارستان بوعلی تلفن: ۷۵۶۳۵۲۵

هتل نهاجا ۱ و ۲

مساحت: ۱۲ ۲۵ متر، مدیریت: دولتی روباز : خیابان پیروزی ستاد فرماندهی نهاجا شماره ۱ و ۲

هلال احمر

مساحت: ۲۲ ۱۲ متر، مدیریت: دولتی روباز : خیابان جشنواره نرسیده به شهرداری منطقه ۴

همت

مساحت: ۳ ۷ متر، مدیریت: خصوصی سرپوشیده - : خیابان مفتح نبش سمیه تلفن: ۹-۸۸۳۱۶۴۱

حوزه شمال غرب

آتش نشانی

مساحت: ۱۲۲۴ متر، مدیریت: خصوصی روباز : میدان حسن آباد ایستگاه آتش نشانی - تلفن: ۶۷۰۳۴۴۴

آهو

مساحت: ۸ ۱۵متر، مدیریت: خصوصی سرپوشیده : شهرک راه آهن بلوار کاج بنفشه یک تلفن:۶۰۷۷۸۲۴ ۴۷۰۱۳۳۲

احسان

مساحت: ۴۵/۸ متر، مدیریت: خصوصی روباز فلکه اول صادقیه گلناز جنوبی خیابان ۲۳ پلاک ۴

ادیب

مساحت: ۸ ۱۵ متر، مدیریت: خصوصی سرپوشیده آیت الله کاشانی بلوار شهرداری خیابان ۱۶ پلاک ۱۹ تلفن:۶۶۷۰۰۰۴ ۶۶۷۹۰۰۴

اکباتان فاز ۳

مساحت: ۱۰ ۲۰ متر، مدیریت: خصوصی - ،: فاز ۳ اکباتان باغ شرافت

الزهرا

مساحت: ۲۰ ۱۵ متر، مدیریت: خصوصی ، دولتی - ، روباز - : ونک دانشگاه الزهرا

امید مادر

مساحت: ۷ ۱۱متر، مدیریت: خصوصی-، سرپوشیده - : ونک ملاصدرا شیراز جنوبی خیابان سامان پلاک ۱۰۱- تلفن:۸۰۳۳۷۹۶

امیر

مساحت: ۱۰ ۵متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : امیرآباد بین خیابان ۱۰ و ۱۱ پلاک ۵۴۹ - تلفن: ۶۳۱۲۹۳

امین

مساحت: ۵ ۶ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : حافظ شمالی خیابان رشت شماره ۶۹

ایران خودرو ۱

مساحت: ۳۰ ۲۰ متر، مدیریت: دولتی -، سرپوشیده - : کیلومتر جاده تهران- کرج ایران خودرو - تلفن: ۴۶۰۵۲۹۲

ایران خودرو ۲

مساحت: ۲۵۱۶ متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : کیلومتر جاده تهران- کرج ایران خودرو - تلفن: ۴۹۰۵۲۹۲

ایران زمین (قدس)

مساحت: ۷ ۱۴ متر، مدیریت: خصوصی -، سرپوشیده - : شهرک غرب خیابان ایران زمین خیابان گلستان پلاک ۳۸۴ - تلفن:۸۰۹۰۵۵۷

باشگاه مهستان

مساحت: ۹ ۱۲متر، مدیریت: خصوصی -، سرپوشیده - :

برادران خادم

مساحت: ۵/۱۲ ۲۵ متر، مدیریت: خصوصی -، سرپوشیده - : خیابان صادقیه بلوار فردوس تقاطع با صفا- تلفن: ۴۰۸۱۹۲۶

بهجت آباد

مساحت: ۱۵ ۳۳متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : خیابان حافظ بعد از کریم خان مجتمع مسکونی بهجت آباد - تلفن:۸۹۰۷۳۵۹ ۸۹۰۴۷۱۱

بهشت

مساحت: ۱۰ ۵/۵ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : امیرآباد روبروی درب غربی پارک لاله کوچه شقایق پلاک ۱۲ - تلفن:۹۲۴۵۲۷ ۹۲۸۵۴۶

پویندگان

مساحت: ۸ ۱۴متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : خیابان ستارخانه خیابان برق آلستوم - تلفن:۸۲۱۸۶۷۱ ۸۲۱۹۷۷۶

پیام دانش

مساحت: ۹ ۱۱ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : فلکه دوم صادقیه بوستان یک گلستان ۳ - تلفن: ۴۰۷۵۷۶۲

تمرینی مجموعه آزادی

مساحت: ۱۱ ۵۰ متر، مدیریت: دولتی ، سرپوشیده، - : اتوبان تهران کرج مجموعه ورزشی آزادی تلفن: ۹۱۶۱

توانیر

مساحت: ۵/۱۲ ۳۳ متر، مدیریت: خصوصی -، سرپوشیده - : خیابان ستارخان خیابان نیرو - تلفن: ۸۲۱۵۰۳۸

تهران

مساحت: ۵۱۱ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : میدان فلسطین بازار بزرگمهر کوچه کاخ ۱۳/۱۵۱ تلفن: ۶۴۶۳۰۶۲

حیدرنیا

مساحت: ۱۵۲۵ متر، مدیریت: تربیت بدنی -، روباز - : خیابان حافظ نبش خیابان نوفل لوشاتو تلفن: ۶۷۰۸۳۳۸ ۶۷۰۱۴۰۰

حیدرنیا

مساحت: ۱۵ ۳۳ متر، مدیریت: تربیت بدنی -، روباز - : خیابان حافظ نبش خیابان نوفل لوشاتو- تلفن: ۶۷۰۸۳۳۸ ۶۷۰۱۴۰۰

دانشگاه امیرکبیر

مساحت: ۱۴ ۲۰ متر، مدیریت: دولتی-، سرپوشیده - : ولی عصر بالاتر از میدان ونک دامن افشار پلاک ۵۳

دخانیات

مساحت: ۱۶۳۳ متر، مدیریت: دولتی سرپوشیده - - : خیابان قزوین جنب دخانیات

دنیا

مساحت: ۵/۱۲۵/۶ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : شهرک غرب فاز ۵ خیابان سیمای ایران کوچه ۹ پلاک ۱۹۶۱ - تلفن: ۸۰۷۶۶۲۲

ریحانه

مساحت: ۱۶۸ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : پونک کوچه امامزاده زینعلی - تلفن:۴۴۰۴۷۹۳

زدا

مساحت: ۸ ۱۴متر، مدیریت: خصوصی -، سرپوشیده - : خیابان آیت الله کاشانی روبروی مسجد مافی پلاک ۳- تلفن: ۴۱۱۶۱۶۴ ۴۱۰۹۶۰۲

زرافشان

مساحت: ۸۱۰ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : شهرک غرب خیابان زرافشان

زرین

مساحت: ۴ ۸ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : شهرک غرب فاز ۵ خیابان گذر فروردین پلاک ۱۹۹۵- تلفن:۸۰۷۹۹۷۲

سازمان آب

مساحت:۱۵ ۳۳ متر، مدیریت: خصوصی -، سرپوشیده - : خیابان حجاب نبش خیابان فاطمی - تلفن: ۶۵۶۳۲۳

سازمان مسکن

مساحت: ۲۰ ۳۳ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : شهرک اکباتان فاز ۴ - تلفن: ۴۶۴۳۴۰۱

سام

مساحت: ۸ ۱۰ متر، مدیریت: خصوصی -، سرپوشیده - : خیابان حافظ بعد از خیابان جمهوری کوچه سام پلاک ۲۸ - تلفن:۶۷۰۵۶۳۰

سپهر

مساحت: ۱۰ ۱۰ متر، مدیریت: خصوصی -، سرپوشیده - : شهرک ژاندامری خیابان سپهر ساختمان سپهر تلفن ۲-۸۲۳۱۰۰۱

سرو

مساحت: ۱۰ ۲۰ متر، مدیریت: خصوصی -، سرپوشیده - : سعادت آباد سرو غربی میدان سرو خیابان آسمان ۲ شرقی پلاک ۸۰ - تلفن:۲۰۷۳۵۹۶

سعادت آباد ۱

مساحت: ۱۲ ۲۵ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : انتهای سعادت آباد

سعادت آباد کاج

مساحت: ۵ ۸ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : سعادت آباد خیابان کاج پلاک ۳

شاهد

مساحت: ۸۵ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : سعادت آباد بعد از میدان کاج خیابان ۵ پلاک ۱۲

شایسته

مساحت: ۷ ۱۲ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : خیابان سازمان برنامه میدان اول خیابان صفائی پلاک ۴۱

شهدای بریانک ۱

مساحت: ۸ ۱۷متر، مدیریت: تربیت بدنی -، روباز - : میدان بریانک تلفن: ۵۷۳۶۲۲۹

شهدای بریانک ۲

مساحت: ۵۸ متر، مدیریت: تربیت بدنی -، روباز - : میدان بریانک تلفن: ۵۷۳۶۲۲۹

شهدای جیحون

مساحت: ۸ ۱۵ متر، مدیریت: تربیت بدنی - ، سرپوشیده - : خیابان جیحون چهارراه مرتضوی پلاک ۱۰۱▪ شهرآرا

مساحت: ۲ ۱۵ متر، مدیریت: خصوصی -، سرپوشیده - : امیرآباد خیابان ۷ پلاک ۳۶ - تلفن: ۶۳۵۲۱۶

شهید سرلشگر شجاعی

مساحت: ۱۶ ۳۳ متر، مدیریت: خصوصی -، سرپوشیده - : تهرانسر بلوار گلها پایین تر از درب مهندسی

شیرجه مجموعه آزادی

مساحت: ۲۰ ۲۵ متر، مدیریت: دولتی -، سرپوشیده - : اتوبان تهران کرج مجموعه ورزشی آزادی - تلفن:۹۱۶۱

صدف طلائی

مساحت: ۶ ۱۲ متر، مدیریت: دولتی -، سرپوشیده : خیابان شیخ بهائی جنوبی بعد از پل شهرک والفجر - تلفن: ۸۷۵۱۳۶۵

صدف طلائی

مساحت: ۱۰ ۱۰ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : خیابان کردستان خیابان ۶۴ غربی شهرک والفجر - تلفن: ۸۷۵۱۳۶۵-۸۵۱۳۶۵

فردوس

مساحت: ۶/۱۲ متر، مدیریت: خصوصی -، سرپوشیده - : شهرک غرب – فاز ۲ – خیابان هرمزان – ساختمان حافظ - تلفن: ۶۰۲۹۵۱

فروهر

مساحت: ۱۲ ۲۰ متر، مدیریت: خصوصی -، سرپوشیده - : خیابان وصال شیرازی نبش بزرگمهر

فرهنگسرای بهشت

مساحت: ۱۲۲۴ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : پونک فرهنگسرای بهشت

فیروزه

مساحت: ۶ ۱۲ متر، مدیریت: خصوصی -، سرپوشیده - : خیابان کریم خان ضلع غربی پارک بهجت آباد پلاک ۴۱ - تلفن:۵-۸۸۹۷۷۴۴

فیروزه

مساحت: ۵/۱۴ متر، مدیریت: خصوصی -، سرپوشیده - : کریم خان زند – روبروی پارک بهجت آباد – پلاک ۴۱ - تلفن:۸۸۰۰۷۴۴

قهرمانی مجموعه آزادی

مساحت: ۲۶ ۵۰ متر، مدیریت: دولتی -، سرپوشیده - : اتوبان تهران کرج مجموعه ورزشی آزادی - تلفن: ۹۱۶۱

کاشانه

مساحت: ۲۰ ۲۵ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : آیت الله کاشانی خیابان سازمان برنامه

گلباران

مساحت: ۱۰۵ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : امیرآباد خیابان ۷ پلاک ۲۸ تلفن:۶۳۰۴۰۳

گلستان پارک

مساحت: ۴۹ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : شهرک غرب فاز ۱- ایران زمین - تلفن: ۸۰۷۵۲۹۹

مجتمع مسکونی A.S.P ۱

مساحت: ۲۰ ۱۰ متر، مدیریت: خصوصی -، سرپوشیده - : خیابان ۶۴ یوسف آباد - بعد از بزرگراه کردستان A.SP تلفن: ۳۰-۲۲۶۰۸۰۰

مجتمع مسکونی A.S.P ۲

مساحت: ۷۱۴ متر، مدیریت: خصوصی -، سرپوشیده - : خیابان ۶۴ یوسف آباد - بعد از بزرگراه کردستان A.SP تلفن: ۳۰-۲۲۶۰۸۰۰

مجموعه درفشی فر

مساحت: ۳۳ ۱۷متر، مدیریت: تربیت بدنی - سرپوشیده - : آیت الله کاشانی بعد از مسجد نظام مافی روبروی شرکت واحد - تلفن: ۴۴۳۳۵۲۵۲- ۴۴۵۰۳۰۰

مجموعه کیمیای نوین

مساحت: ۸ ۱۰ متر، مدیریت: خصوصی -، : انتهای جنب آباد شهرک مبعث خیابان یکم پلاک ۸

مجموعه نیلگون

مساحت: ۵۱۱ متر، مدیریت: خصوصی -، سرپوشیده - : شهرک ژاندارمری خیابان آفتاب پلاک ۱۸۱۷ (در دو طبقه) تلفن:۸۲۰۲۹۱۶

محمودیه

مساحت: ۸۱۵ متر، مدیریت: خصوصی -، سرپوشیده - : خیابان ولی عصر ایستگاه محمودیه پلاک ۱۶۴۵

مروارید

مساحت: ۵/۶ ۱۷ متر، مدیریت: خصوصی -، سرپوشیده - : سعادت آباد خیابان ۹ پلاک ۳۵ - تلفن:۸۰۹۲۷۸۵ ۲۰۴۱۹۰۴

مهرناز

مساحت: ۶ ۱۰ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : شهرک غرب فاز ۱ خیابان گلستان کوچه ۸ قطعه ۳۱۹ - تلفن: ۸۰۹۹۰۳۴

نخل زرین

مساحت: ۸ ۱۰ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : یوسف آباد خیابان ۳۷ شماره ۱۶

* نقشه برداری

مساحت: ۱۶ ۳۳ متر، مدیریت: خصوصی -، سرپوشیده - : جاده فرودگاه مهرآباد سازمان نقشه برداری

نمونه

مساحت: ۵/۵۵/۱۰ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : شهرک غرب فاز ۲ خیابان خوارزم خیابان زرافشان - تلفن: ۸۰۸۲۲۸ ۸۰۹۹۸۹۸

نوا

مساحت: ۵/۳ ۱۵متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : امیرآباد خیابان انقلاب اول جمالزاده شمالی پلاک ۵- تلفن:۹۲۱۸۸۱ ۹۲۱۴۶۳

نیروی زمینی

مساحت: ۱۵ ۲۳ متر، مدیریت: خصوصی -، سرپوشیده - : اول جاده قدیم کرج پادگان جی باشگاه شماره ۲

نیما

مساحت: ۱۰ ۵ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : امیر آباد خیابان نصرت پلاک ۱۱۹ - تلفن:۹۲۵۴۷۲

ورزشگاه ایزد فردوس

مساحت: ۳۳۵/۱۲ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : خی