جنوب شرق

استخر آتش نشانی

مساحت: ۱۱ ۲۰ متر، مدیریت: دولتی-، روباز - : خیابان ۱۷ شهریور نبرد جنوبی

استخر اداره برق

مساحت: ۷۳۰ متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : میدان شهدا اداره برق

استخر اقبال

مساحت: ۱۱ ۱۸ متر، مدیریت: دولتی -، سرپوشیده - : خیابان ۱۷ شهریور پل آهنگ

استخر ایران امروز

مساحت: ۱۲ ۱۲ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : میدان بهارستان

استخر بانک تجارت

مساحت: ۱۲ ۲۵ متر، مدیریت: دولتی-، روباز - : خیابان فرودس -، کوچه برلن

استخر بانک ملی

مساحت: ۱۲۲۵ متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : خیابان فردوسی بانک ملی

استخر تختی خانی آباد

مساحت: ۱۱ ۲۲ متر، مدیریت: تربیت بدنی -، روباز - : شوش غرب ی- چهارراه خانی آباد

استخر جهانپناه

مساحت: ۱۲ ۲۵متر، مدیریت: تربیت بدنی -، روباز - : خیابان ۱۷ شهریور انتهای جهانپناه

استخر حورتن

مساحت: ۶ ۱۳ متر، مدیریت: خصوصی -، سرپوشیده - : خیابان شیوا سر آسیاب

استخرسمیه

مساحت: ۱۲ ۲۵ متر، مدیریت: تربیت بدنی-، روباز - : خیابان ۱۷ شهریور نرسیده به میدان خراسان

استخر شرکت واحد

مساحت: ۲۰ ۸ متر، مدیریت: دولتی-، روباز - : مجاهدین اسلام جنب بیمارستان معیری

استخر شهید پناهی

مساحت: ۱۶۳۳ متر، مدیریت: تربیت بدنی -، روباز - : میدان خراسان خیابان پاک تلفن:۳۵۵۵۶۶

استخر شهید پناهی

مساحت: ۸۱۲ متر، مدیریت: تربیت بدنی -، روباز - : میدان خراسان خیابان پاک تلفن: ۳۵۵۵۶۶

استخر شهید رستمی

مساحت: ۱۳۳۳ متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : مولوی، باغ فردوس روبروی کلانتری ۱۶

استخر فرجی

مساحت: ۱۳۲۲ متر، مدیریت: تربیت بدنی-، روباز - : خیابان خاوران، روبروی اتابک

استخر قدس

مساحت: ۱۲۲۵ متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : شهرزاد، آپارتمان قرمز

استخر کوکاکولا

مساحت: ۵۱۰ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : خیابان پبروزی - کوکاکولا

استخر لاله

مساحت: ۵۸ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : خیابان کوشک

استخر مریم

مساحت: ۹۴ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز

استخر موسوی

مساحت: ۱۲ ۳۰ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : خیابان ۱۷ شهریور ایستگاه ناصری

استخر مهدکودک گلها

مساحت: ۵۸ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : خیابان ۱۷ شهریور خیابان شهید احمدی

استخر نیروی هوائی

مساحت: ۱۲۳۰ متر، مدیریت: دولتی-، روباز - : خیابان پیروزی پشتیبانی مرکز نیروی هوائی

استخر همایون

مساحت: ۱۲۳۰ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : خیابان افسریه ۲۰ متری

استخر حقیقت

مساحت: ۵۱۰ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : خیابان نبرد کوچه حقیقت پلاک ۶۲ تلفن: ۳۱۳۷۶۲۴

جنوب غرب

استخر آتش نشانی

مساحت: ۱۰ ۳۳ متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : میدان حسن آباد ایستگاه حسن آباد

استخر بانک ملی جنوب

مساحت: ۱۲ ۳۲ متر، مدیریت دولتی - : خیابان فدائیان اسلام انبار کل بانک ملی

استخر پایگاه هوائی آذری

مساحت: ۱۲۱۳ متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : سه راه آذری جنب بوتان گاز

استخر دانشگاه تکنولوژی هوائی

مساحت: ۱۸ ۳۲ متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : فرودگاه مهرآباد ، معراج استخر دانشگاه

استخر راه آهن (۱)

مساحت: ۱۲۳۳ متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : خیابان شوش میدان راه آهن

استخر راه آهن (۲)

مساحت:۷ ۱۴ متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : خیابان شوش میدان راه آهن

استخر ربطی

مساحت: ۱۴۳۳ متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : خیابان سینا- خیابان قزوین خیابان شهید محبوب

استخر سیزده آبان (۱)

مساحت: ۱۶۳۳ متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : خیابان شهید رجائی خیابان سیزده آبان باشگاه صدری

استخر شرکت واحد

مساحت: ۲۲ ۱۰ متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : خیابان فدائینان اسلام شرکت واحد

استخر شماره ۱۲

مساحت: ۱۰۲۰ متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : نازی آباد ایستگاه پل پنجهزار دستگاه

استخر شهدای هویزه

مساحت: ۱۶ ۳۳ متر، مدیریت: تربیت بدنی-، روباز - : خیابان شهید رجائی خیابان طباطبائی روبروی شرکت واحد

استخر ۱۷ شهریور

مساحت: ۱۶ ۳۳متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : نازی آباد بازار دوم پارک ۱۷ شهریور

استخر شهید معتمدی کارگران

مساحت: ۲۵۵۰ متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : خیابان خزانه بخارائی

استخر کانون ابوذر

مساحت: ۱۲۲۵ متر، مدیریت: دولتی -، روباز

استخر کانون بعثت

مساحت: ۱۶ ۳۳ متر، مدیریت: دولتی ، سرپوشیده - : اتوبان بعثت، ترمینال جنوب ، ضلع شمالی پارک بعثت

استخر کانون حر

مساحت: ۱۰۱۸ متر، مدیریت: دولتی-، روباز - : میدان راه آهن کانون حر روبروی پلیس انتظامی

استخر کانون فرهنگی سلمان

مساحت: ۱۲۲۵ متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : خیابان نواب خیابان سینا کوچه یخچال

استخر گمرک شماره (۱)

مساحت: ۱۰۱۸ متر، مدیریت: دولتی -، : فرودگاه مهرآباد کوی کارمندان گمرک

استخر گمرگ شماره (۲)

مساحت: ۱۳ ۱۶ متر، مدیریت: دولتی -،: فرودگاه مهرآباد کوی کارمندان گمرک

استخر مجموعه بهاران

مساحت: ۱۶۳۳ متر، مدیریت: دولتی -، سرپوشیده - : جاده ساوه - وصف نار سه راه ولیعصر

استخر مرغوبکار(۱)

مساحت: ۲۰ ۵۰ متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : خیابان شهید رجائی کوی ولیعصر

استخر مرغوبکار(۲)

مساحت: ۱۰ ۲۰ متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : خیابان شهید رجائی کوی ولیعصر

استخر منطقه هوائی مهرآباد

مساحت: ۱۲ ۲۵ متر، مدیریت: دولتی -، سرپوشیده - : سرآسیاب مهرآباد پایگاه یکم شکاری

استخر نوروز آباد

مساحت: ۱۲۲۵ متر، مدیریت: دولتی -، روباز

استخر ورزشگاه بهمن

مساحت: ۱۶ ۲۲ متر، مدیریت: دولتی -، سرپوشیده - : میدان بهمن فرهنگسرای بهمن

استخر هواپیمائی هما

مساحت: ۱۲۳۳ متر، مدیریت: دولتی- سرپوشیده -: فرودگاه مهرآباد باشگاه هواپیمائی هما