● جنوب شرق
▪ استخر آتش نشانی
مساحت: ۱۱× ۲۰ متر، مدیریت: دولتی-، روباز - : خیابان ۱۷ شهریور نبرد جنوبی
▪ استخر اداره برق
مساحت: ۷×۳۰ متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : میدان شهدا اداره برق …

جنوب شرق

استخر آتش نشانی

مساحت: ۱۱× ۲۰ متر، مدیریت: دولتی-، روباز - : خیابان ۱۷ شهریور نبرد جنوبی

استخر اداره برق

مساحت: ۷×۳۰ متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : میدان شهدا اداره برق

استخر اقبال

مساحت: ۱۱× ۱۸ متر، مدیریت: دولتی -، سرپوشیده - : خیابان ۱۷ شهریور پل آهنگ

استخر ایران امروز

مساحت: ۱۲× ۱۲ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : میدان بهارستان

استخر بانک تجارت

مساحت: ۱۲× ۲۵ متر، مدیریت: دولتی-، روباز - : خیابان فرودس -، کوچه برلن

استخر بانک ملی

مساحت: ۱۲×۲۵ متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : خیابان فردوسی بانک ملی

استخر تختی خانی آباد

مساحت: ۱۱× ۲۲ متر، مدیریت: تربیت بدنی -، روباز - : شوش غرب ی- چهارراه خانی آباد

استخر جهانپناه

مساحت: ۱۲× ۲۵متر، مدیریت: تربیت بدنی -، روباز - : خیابان ۱۷ شهریور – انتهای جهانپناه

استخر حورتن

مساحت: ۶× ۱۳ متر، مدیریت: خصوصی -، سرپوشیده - : خیابان شیوا – سر آسیاب

استخرسمیه

مساحت: ۱۲× ۲۵ متر، مدیریت: تربیت بدنی-، روباز - : خیابان ۱۷ شهریور – نرسیده به میدان خراسان

استخر شرکت واحد

مساحت: ۲۰× ۸ متر، مدیریت: دولتی-، روباز - : مجاهدین اسلام جنب بیمارستان معیری

استخر شهید پناهی

مساحت: ۱۶×۳۳ متر، مدیریت: تربیت بدنی -، روباز - : میدان خراسان خیابان پاک تلفن:۳۵۵۵۶۶

استخر شهید پناهی

مساحت: ۸×۱۲ متر، مدیریت: تربیت بدنی -، روباز - : میدان خراسان – خیابان پاک تلفن: ۳۵۵۵۶۶

استخر شهید رستمی

مساحت: ۱۳×۳۳ متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : مولوی، باغ فردوس روبروی کلانتری ۱۶

استخر فرجی

مساحت: ۱۳×۲۲ متر، مدیریت: تربیت بدنی-، روباز - : خیابان خاوران، روبروی اتابک

استخر قدس

مساحت: ۱۲×۲۵ متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : شهرزاد، آپارتمان قرمز

استخر کوکاکولا

مساحت: ۵×۱۰ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : خیابان پبروزی - کوکاکولا

استخر لاله

مساحت: ۵×۸ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : خیابان کوشک

استخر مریم

مساحت: ۹×۴ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز –

استخر موسوی

مساحت: ۱۲× ۳۰ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : خیابان ۱۷ شهریور – ایستگاه ناصری

استخر مهدکودک گلها

مساحت: ۵×۸ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : خیابان ۱۷ شهریور – خیابان شهید احمدی

استخر نیروی هوائی

مساحت: ۱۲×۳۰ متر، مدیریت: دولتی-، روباز - : خیابان پیروزی پشتیبانی مرکز نیروی هوائی

استخر همایون

مساحت: ۱۲×۳۰ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : خیابان افسریه – ۲۰ متری

استخر حقیقت

مساحت: ۵×۱۰ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : خیابان نبرد کوچه حقیقت پلاک ۶۲ تلفن: ۳۱۳۷۶۲۴

جنوب غرب

استخر آتش نشانی

مساحت: ۱۰× ۳۳ متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : میدان حسن آباد ایستگاه حسن آباد

استخر بانک ملی جنوب

مساحت: ۱۲× ۳۲ متر، مدیریت دولتی - : خیابان فدائیان اسلام انبار کل بانک ملی

استخر پایگاه هوائی آذری

مساحت: ۱۲×۱۳ متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : سه راه آذری جنب بوتان گاز

استخر دانشگاه تکنولوژی هوائی

مساحت: ۱۸× ۳۲ متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : فرودگاه مهرآباد ، معراج استخر دانشگاه

استخر راه آهن (۱)

مساحت: ۱۲×۳۳ متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : خیابان شوش – میدان راه آهن

استخر راه آهن (۲)

مساحت:۷ ×۱۴ متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : خیابان شوش – میدان راه آهن

استخر ربطی

مساحت: ۱۴×۳۳ متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : خیابان سینا- خیابان قزوین – خیابان شهید محبوب

استخر سیزده آبان (۱)

مساحت: ۱۶×۳۳ متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : خیابان شهید رجائی –خیابان سیزده آبان – باشگاه صدری

استخر شرکت واحد

مساحت: ۲۲× ۱۰ متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : خیابان فدائینان اسلام – شرکت واحد

استخر شماره ۱۲

مساحت: ۱۰×۲۰ متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : نازی آباد ایستگاه پل پنجهزار دستگاه

استخر شهدای هویزه

مساحت: ۱۶× ۳۳ متر، مدیریت: تربیت بدنی-، روباز - : خیابان شهید رجائی – خیابان طباطبائی – روبروی شرکت واحد

استخر ۱۷ شهریور

مساحت: ۱۶× ۳۳متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : نازی آباد – بازار دوم پارک ۱۷ شهریور

استخر شهید معتمدی کارگران

مساحت: ۲۵×۵۰ متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : خیابان خزانه بخارائی

استخر کانون ابوذر

مساحت: ۱۲×۲۵ متر، مدیریت: دولتی -، روباز –

استخر کانون بعثت

مساحت: ۱۶× ۳۳ متر، مدیریت: دولتی ، سرپوشیده - : اتوبان بعثت، ترمینال جنوب ، ضلع شمالی پارک بعثت

استخر کانون حر

مساحت: ۱۰×۱۸ متر، مدیریت: دولتی-، روباز - : میدان راه آهن کانون حر روبروی پلیس انتظامی

استخر کانون فرهنگی سلمان

مساحت: ۱۲×۲۵ متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : خیابان نواب – خیابان سینا – کوچه یخچال

استخر گمرک شماره (۱)

مساحت: ۱۰×۱۸ متر، مدیریت: دولتی -، : فرودگاه مهرآباد – کوی کارمندان گمرک

استخر گمرگ شماره (۲)

مساحت: ۱۳× ۱۶ متر، مدیریت: دولتی -،: فرودگاه مهرآباد – کوی کارمندان گمرک

استخر مجموعه بهاران

مساحت: ۱۶×۳۳ متر، مدیریت: دولتی -، سرپوشیده - : جاده ساوه - وصف نار – سه راه ولیعصر

استخر مرغوبکار(۱)

مساحت: ۲۰× ۵۰ متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : خیابان شهید رجائی کوی ولیعصر

استخر مرغوبکار(۲)

مساحت: ۱۰× ۲۰ متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : خیابان شهید رجائی کوی ولیعصر

استخر منطقه هوائی مهرآباد

مساحت: ۱۲× ۲۵ متر، مدیریت: دولتی -، سرپوشیده - : سرآسیاب مهرآباد پایگاه یکم شکاری

استخر نوروز آباد

مساحت: ۱۲×۲۵ متر، مدیریت: دولتی -، روباز –

استخر ورزشگاه بهمن

مساحت: ۱۶× ۲۲ متر، مدیریت: دولتی -، سرپوشیده - : میدان بهمن – فرهنگسرای بهمن

استخر هواپیمائی هما

مساحت: ۱۲×۳۳ متر، مدیریت: دولتی- سرپوشیده -: فرودگاه مهرآباد باشگاه هواپیمائی هما