جنوب شرق

استخر آتش نشانی

مساحت: ۱۱? ۲۰ متر، مدیریت: دولتی-، روباز - : خیابان ۱۷ شهریور نبرد جنوبی

استخر اداره برق

مساحت: ۷?۳۰ متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : میدان شهدا اداره برق

استخر اقبال

مساحت: ۱۱? ۱۸ متر، مدیریت: دولتی -، سرپوشیده - : خیابان ۱۷ شهریور پل آهنگ

استخر ایران امروز

مساحت: ۱۲? ۱۲ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : میدان بهارستان

استخر بانک تجارت

مساحت: ۱۲? ۲۵ متر، مدیریت: دولتی-، روباز - : خیابان فرودس -، کوچه برلن

استخر بانک ملی

مساحت: ۱۲?۲۵ متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : خیابان فردوسی بانک ملی

استخر تختی خانی آباد

مساحت: ۱۱? ۲۲ متر، مدیریت: تربیت بدنی -، روباز - : شوش غرب ی- چهارراه خانی آباد

استخر جهانپناه

مساحت: ۱۲? ۲۵متر، مدیریت: تربیت بدنی -، روباز - : خیابان ۱۷ شهریور ? انتهای جهانپناه

استخر حورتن

مساحت: ۶? ۱۳ متر، مدیریت: خصوصی -، سرپوشیده - : خیابان شیوا ? سر آسیاب

استخرسمیه

مساحت: ۱۲? ۲۵ متر، مدیریت: تربیت بدنی-، روباز - : خیابان ۱۷ شهریور ? نرسیده به میدان خراسان

استخر شرکت واحد

مساحت: ۲۰? ۸ متر، مدیریت: دولتی-، روباز - : مجاهدین اسلام جنب بیمارستان معیری

استخر شهید پناهی

مساحت: ۱۶?۳۳ متر، مدیریت: تربیت بدنی -، روباز - : میدان خراسان خیابان پاک تلفن:۳۵۵۵۶۶

استخر شهید پناهی

مساحت: ۸?۱۲ متر، مدیریت: تربیت بدنی -، روباز - : میدان خراسان ? خیابان پاک تلفن: ۳۵۵۵۶۶

استخر شهید رستمی

مساحت: ۱۳?۳۳ متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : مولوی، باغ فردوس روبروی کلانتری ۱۶

استخر فرجی

مساحت: ۱۳?۲۲ متر، مدیریت: تربیت بدنی-، روباز - : خیابان خاوران، روبروی اتابک

استخر قدس

مساحت: ۱۲?۲۵ متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : شهرزاد، آپارتمان قرمز

استخر کوکاکولا

مساحت: ۵?۱۰ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : خیابان پبروزی - کوکاکولا

استخر لاله

مساحت: ۵?۸ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : خیابان کوشک

استخر مریم

مساحت: ۹?۴ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز ?

استخر موسوی

مساحت: ۱۲? ۳۰ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : خیابان ۱۷ شهریور ? ایستگاه ناصری

استخر مهدکودک گلها

مساحت: ۵?۸ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : خیابان ۱۷ شهریور ? خیابان شهید احمدی

استخر نیروی هوائی

مساحت: ۱۲?۳۰ متر، مدیریت: دولتی-، روباز - : خیابان پیروزی پشتیبانی مرکز نیروی هوائی

استخر همایون

مساحت: ۱۲?۳۰ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : خیابان افسریه ? ۲۰ متری

استخر حقیقت

مساحت: ۵?۱۰ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : خیابان نبرد کوچه حقیقت پلاک ۶۲ تلفن: ۳۱۳۷۶۲۴

جنوب غرب

استخر آتش نشانی

مساحت: ۱۰? ۳۳ متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : میدان حسن آباد ایستگاه حسن آباد

استخر بانک ملی جنوب

مساحت: ۱۲? ۳۲ متر، مدیریت دولتی - : خیابان فدائیان اسلام انبار کل بانک ملی

استخر پایگاه هوائی آذری

مساحت: ۱۲?۱۳ متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : سه راه آذری جنب بوتان گاز

استخر دانشگاه تکنولوژی هوائی

مساحت: ۱۸? ۳۲ متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : فرودگاه مهرآباد ، معراج استخر دانشگاه

استخر راه آهن (۱)

مساحت: ۱۲?۳۳ متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : خیابان شوش ? میدان راه آهن

استخر راه آهن (۲)

مساحت:۷ ?۱۴ متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : خیابان شوش ? میدان راه آهن

استخر ربطی

مساحت: ۱۴?۳۳ متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : خیابان سینا- خیابان قزوین ? خیابان شهید محبوب

استخر سیزده آبان (۱)

مساحت: ۱۶?۳۳ متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : خیابان شهید رجائی ?خیابان سیزده آبان ? باشگاه صدری

استخر شرکت واحد

مساحت: ۲۲? ۱۰ متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : خیابان فدائینان اسلام ? شرکت واحد

استخر شماره ۱۲

مساحت: ۱۰?۲۰ متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : نازی آباد ایستگاه پل پنجهزار دستگاه

استخر شهدای هویزه

مساحت: ۱۶? ۳۳ متر، مدیریت: تربیت بدنی-، روباز - : خیابان شهید رجائی ? خیابان طباطبائی ? روبروی شرکت واحد

استخر ۱۷ شهریور

مساحت: ۱۶? ۳۳متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : نازی آباد ? بازار دوم پارک ۱۷ شهریور

استخر شهید معتمدی کارگران

مساحت: ۲۵?۵۰ متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : خیابان خزانه بخارائی

استخر کانون ابوذر

مساحت: ۱۲?۲۵ متر، مدیریت: دولتی -، روباز ?

استخر کانون بعثت

مساحت: ۱۶? ۳۳ متر، مدیریت: دولتی ، سرپوشیده - : اتوبان بعثت، ترمینال جنوب ، ضلع شمالی پارک بعثت

استخر کانون حر

مساحت: ۱۰?۱۸ متر، مدیریت: دولتی-، روباز - : میدان راه آهن کانون حر روبروی پلیس انتظامی

استخر کانون فرهنگی سلمان

مساحت: ۱۲?۲۵ متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : خیابان نواب ? خیابان سینا ? کوچه یخچال

استخر گمرک شماره (۱)

مساحت: ۱۰?۱۸ متر، مدیریت: دولتی -، : فرودگاه مهرآباد ? کوی کارمندان گمرک

استخر گمرگ شماره (۲)

مساحت: ۱۳? ۱۶ متر، مدیریت: دولتی -،: فرودگاه مهرآباد ? کوی کارمندان گمرک

استخر مجموعه بهاران

مساحت: ۱۶?۳۳ متر، مدیریت: دولتی -، سرپوشیده - : جاده ساوه - وصف نار ? سه راه ولیعصر

استخر مرغوبکار(۱)

مساحت: ۲۰? ۵۰ متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : خیابان شهید رجائی کوی ولیعصر

استخر مرغوبکار(۲)

مساحت: ۱۰? ۲۰ متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : خیابان شهید رجائی کوی ولیعصر

استخر منطقه هوائی مهرآباد

مساحت: ۱۲? ۲۵ متر، مدیریت: دولتی -، سرپوشیده - : سرآسیاب مهرآباد پایگاه یکم شکاری

استخر نوروز آباد

مساحت: ۱۲?۲۵ متر، مدیریت: دولتی -، روباز ?

استخر ورزشگاه بهمن

مساحت: ۱۶? ۲۲ متر، مدیریت: دولتی -، سرپوشیده - : میدان بهمن ? فرهنگسرای بهمن

استخر هواپیمائی هما

مساحت: ۱۲?۳۳ متر، مدیریت: دولتی- سرپوشیده -: فرودگاه مهرآباد باشگاه هواپیمائی هما