●استخر حجاب
مساحت: ۱۶× ۳۳ متر، مدیریت: تربیت بدنی -، سرپوشیده - : خیابان بلوار کشاور، خیابان حجاب، مجموعه ورزشی حجاب
● استخر شهید کشور دوست
مساحت: ۲۵×۱۳ متر، مدیریت: تربیت بدنی -، …

استخر حجاب

مساحت: ۱۶× ۳۳ متر، مدیریت: تربیت بدنی -، سرپوشیده - : خیابان بلوار کشاور، خیابان حجاب، مجموعه ورزشی حجاب

استخر شهید کشور دوست

مساحت: ۲۵×۱۳ متر، مدیریت: تربیت بدنی -، سرپوشیده - : میدان ونک، خیابان شهید خدامی، روبروی هتل هما

استخر مجتمع بعثت

‌مساحت: ۲۶×۵۰ متر، مدیریت: تربیت بدنی، سرپوشیده - : اتوبان بعثت انتهای ۱۷ شهریور – جنب فروشگاه رفاه تلفن:۵۵۵۱۵۳ – ۵۵۵۲۸۰

دماوند

تختی دماوند

مساحت: ۳۶×۲۰ متر، مدیریت: تربیت بدنی -، روباز - : دماوند شهرک امامیه

رودهن

‌لاله صحرا

‌مساحت: ۱۷×۳۵ متر، مدیریت: خصوصی -، سرپوشیده - : رودهن – خیابان پاسداران – پلاک ۲۹۶۷

شهرری

۱۳ آبان

مساحت: ۶×۱۴ متر، مدیریت: تربیت بدنی-، روباز - : خ شهید رجائی – شهرک ۱۳ آبان تلفن: ۵۰۰۸۶۵۴

آتش نشانی

مساحت: ۱۲×۱۶ متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : آتش نشانی شهرری

تختی ری

مساحت: ۱۸×۵۰ متر، مدیریت: تربیت بدنی -، روباز - : شهرری، خیابان خرم تلفن:۵۶۹۹۰۷۰

سیزده آبان

مساحت: ۳۳× ۱۷ متر، مدیریت: تربیت بدنی -، روباز - : خیابان شهید رجائی – شهرک ۱۳ آبان تلفن:۵۰۰۸۶۵۴

شهید قاسم سبزعلی

مساحت: ۱۲× ۱۸ متر، مدیریت: تربیت بدنی -، سرپوشیده - : شهرری دولت آباد – بین فلکه دوم و سوم تلفن: ۳۷۴۷۰۷۳ – ۳۷۵۴۷۴۷

کانون مالک اشتر

مساحت: ۱۲×۱۶ متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : خیابان فدائیان اسلام – نرسیده به چهارراه کانون مالک اشتر

گلگون

مساحت: ۸×۱۰ متر، مدیریت: دولتی -، سرپوشیده - : شهید رجائی، ایستگاه عظیم آباد پارک گلگون تلفن: ۵۰۰۱۷۳۵

مکتب الصدوق

مساحت: ۸× ۱۵ متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : شهرری خیابان چشمه علی مدرسه راهنمائی مکتب الصدوق

کرج

استخر آبشار (۱)

مساحت: ۸× ۱۸ متر، مدیریت: دولتی -، سرپوشیده - : مردآباد – سه راه سرحد آباد

استخر آبشار (۲)

مساحت: ۱۲× ۲۴ متر، مدیریت: دولتی -، سرپوشیده - : مردآباد سه راه سرحد آباد

استخر آب و خاک

مساحت: ۱۵×۷ متر، مدیریت: دولتی -، سرپوشیده - : کرج، جاده مردآباد

استخر آزادگان

مساحت: ۲۵×۵/۱۲ متر، مدیریت: تربیت بدنی، سرپوشیده : شهرک اسلام آباد – جنب شهرداری

استخر ارمغان تربیت بدنی

مساحت: ۲۵×۵/۱۲ متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : مهرشهر بلوار ارم – جنب عمران شهرداری

استخر استاندارد

مساحت: ۱۲×۲۵ متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : میدان استاندارد، مؤسسه استاندارد

* استخر اصلاح بذر

مساحت: ۲۵×۵/۱۲ متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : کرج جاده مردآباد

استخر بانک صنعت و معدن

مساحت: ۱۲×۲۵ متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : محمدآباد – جنب کارخانه سوسیس

استخر تختی مهرشهر (۱)

مساحت: ۱۲×۳۳ متر، مدیریت: تربیت بدنی -، روباز - : کرج حسین آباد – استادیوم تختی

استخر تختی مهرشهر (۲)

مساحت: ۶×۱۰ متر، مدیریت: تربیت بدنی -، روباز - : کرج – حسین آباد – استادیوم تختی

استخر توحید کلارک

مساحت: ۱۵×۷ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : کرج – کلارک – خیابان شهید میرائی

استخر خاک شناسی

مساحت: ۲۰×۱۰ متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : کرج - مشگین دشت

استخر دامپروری

مساحت: ۲۵× ۵/۱۲متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : کرج - حیدرآباد

استخر دانشکده کشاورزی

مساحت: ۱۲× ۲۵ متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : کرج – خیابان دانشکده

استخر دانش (کودکان) (۱)

مساحت: ۱۲×۲۵ متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : کرج – خیابان دانشکده

استخر دانش (کودکان) (۱)

مساحت: ۵×۱۰ متر، مدیریت: خصوصی -، سرپوشیده - : چهارصد دستگاه روبروی کارخانه روغن جهان

استخر دانش (کودکان) (۲)

مساحت: ۱۲× ۲۵ متر، مدیریت: خصوصی، سرپوشیده : چهارصد دستگاه روبروی کارخانه روغن جهان

استخر دشت بهشت

مساحت: ۱۰×۲۰ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : جاده رجائی آباد – پشت مخابرات

استخر دهکده فردوس

مساحت: ۴۰×۲۰ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : کرج – فردیس – شهرک دهکده

استخر سپاه

مساحت: ۱۵×۷ متر، مدیریت: دولتی -، سرپوشیده - : جاده مشکین آباد – باغ کامل جعفری

استخر شاهین ویلا

مساحت: ۲۰× ۱۰ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز

استخر شاهین ویلا (قندی)

مساحت: ۱۵×۳۳ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : شاهین ویلا، خیابان بنیاد

استخر شریعتی

مساحت: ۱۶×۲۳ متر، مدیریت: تربیت بدنی ، سرپوشیده، : ذوب آهن روبروی موسسه استاندارد

استخر شهید گروسی

مساحت: ۱۰×۲۰ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : کرج – مهرشهر – اول خز راه آهن

استخر شیرجه دانش

مساحت: ۱۵×۱۰ متر، مدیریت: خصوصی -، سرپوشیده - : چهارصد دستگاه روبروی کارخانه روغن جهان

استخر عظیمیه بسیج سپاه

مساحت: ۱۰×۲۰ متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : کرج – عظیمیه چهارراه پامچال

استخر عظیمیه نیکو

مساحت: ۶×۱۰ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : کرج- مهرشهر

استخر فاتح

مساحت: ۱۰×۲۵ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : بلوار طالقانی – اول بلوار ماهان

استخر قهرمانی

مساحت: ۱۵×۳۳ متر، مدیریت: خصوصی، سرپوشیده، : چهارصد دستگاه روبروی کارخانه روغن جهان

استخر مجتمع ایران

مساحت: ۲۵×۱۲ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : خیابان بهشتی – نرسیده به ۴۵ متری جنب بانک ملی

استخر مجتمع طوبی

مساحت: ۲۰× ۱۰ متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : کرج – جاده مردآباد

استخر محیط زیست (مهر)

مساحت: ۱۲×۲۵ متر، مدیریت: دولتی -، روباز –

استخر سهند

مساحت: ۶× ۱۲ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : فردیس، نرسیده به پمپ بنزین مخابرات

استخر منظریه

مساحت: ۲۰×۱۰ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : منظریه خیابان طالقانی

استخر منظریه فردیس

مساحت: ۱۵×۷ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : کرج – فردیس – منظریه

استخر موج

مساحت: ۱۰×۲۵ متر، مدیریت: دولتی -، سرپوشیده ، - : چهارصد دستگاه – روبروی کارخانه قند

استخر مؤسسه رازی

مساحت: ۱۲×۲۵ متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : حصارک - مؤسسه رازی

استخر نمازی

مساحت: ۱۶× ۳۳ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : کرج – خیابان ملارد پنجم فردیس

استخر هدف

مساحت: ۷× ۱۵ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : گلشهر – درختی – مدرسه هدف

استخر یادآوران

مساحت: ۲۵×۱۲ متر، مدیریت: خصوصی -، سرپوشیده - : عظیمیه کرج - جاده چالوس اول فردوسی

اسلام آباد

مساحت: ۱۲×۲۵ متر، مدیریت: تربیت بدنی ، سرپوشیده، - : اسلام آباد – منطقه طرح ساماندهی

ناحیه ۱ آموزش و پرورش

مساحت: ۱۰× ۲۵ متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : کرج – خیابان فروغی