استخر حجاب

مساحت: ۱۶ ۳۳ متر، مدیریت: تربیت بدنی -، سرپوشیده - : خیابان بلوار کشاور، خیابان حجاب، مجموعه ورزشی حجاب

استخر شهید کشور دوست

مساحت: ۲۵۱۳ متر، مدیریت: تربیت بدنی -، سرپوشیده - : میدان ونک، خیابان شهید خدامی، روبروی هتل هما

استخر مجتمع بعثت

‌مساحت: ۲۶۵۰ متر، مدیریت: تربیت بدنی، سرپوشیده - : اتوبان بعثت انتهای ۱۷ شهریور جنب فروشگاه رفاه تلفن:۵۵۵۱۵۳ ۵۵۵۲۸۰

دماوند

تختی دماوند

مساحت: ۳۶۲۰ متر، مدیریت: تربیت بدنی -، روباز - : دماوند شهرک امامیه

رودهن

‌لاله صحرا

‌مساحت: ۱۷۳۵ متر، مدیریت: خصوصی -، سرپوشیده - : رودهن خیابان پاسداران پلاک ۲۹۶۷

شهرری

۱۳ آبان

مساحت: ۶۱۴ متر، مدیریت: تربیت بدنی-، روباز - : خ شهید رجائی شهرک ۱۳ آبان تلفن: ۵۰۰۸۶۵۴

آتش نشانی

مساحت: ۱۲۱۶ متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : آتش نشانی شهرری

تختی ری

مساحت: ۱۸۵۰ متر، مدیریت: تربیت بدنی -، روباز - : شهرری، خیابان خرم تلفن:۵۶۹۹۰۷۰

سیزده آبان

مساحت: ۳۳ ۱۷ متر، مدیریت: تربیت بدنی -، روباز - : خیابان شهید رجائی شهرک ۱۳ آبان تلفن:۵۰۰۸۶۵۴

شهید قاسم سبزعلی

مساحت: ۱۲ ۱۸ متر، مدیریت: تربیت بدنی -، سرپوشیده - : شهرری دولت آباد بین فلکه دوم و سوم تلفن: ۳۷۴۷۰۷۳ ۳۷۵۴۷۴۷

کانون مالک اشتر

مساحت: ۱۲۱۶ متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : خیابان فدائیان اسلام نرسیده به چهارراه کانون مالک اشتر

گلگون

مساحت: ۸۱۰ متر، مدیریت: دولتی -، سرپوشیده - : شهید رجائی، ایستگاه عظیم آباد پارک گلگون تلفن: ۵۰۰۱۷۳۵

مکتب الصدوق

مساحت: ۸ ۱۵ متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : شهرری خیابان چشمه علی مدرسه راهنمائی مکتب الصدوق

کرج

استخر آبشار (۱)

مساحت: ۸ ۱۸ متر، مدیریت: دولتی -، سرپوشیده - : مردآباد سه راه سرحد آباد

استخر آبشار (۲)

مساحت: ۱۲ ۲۴ متر، مدیریت: دولتی -، سرپوشیده - : مردآباد سه راه سرحد آباد

استخر آب و خاک

مساحت: ۱۵۷ متر، مدیریت: دولتی -، سرپوشیده - : کرج، جاده مردآباد

استخر آزادگان

مساحت: ۲۵۵/۱۲ متر، مدیریت: تربیت بدنی، سرپوشیده : شهرک اسلام آباد جنب شهرداری

استخر ارمغان تربیت بدنی

مساحت: ۲۵۵/۱۲ متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : مهرشهر بلوار ارم جنب عمران شهرداری

استخر استاندارد

مساحت: ۱۲۲۵ متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : میدان استاندارد، مؤسسه استاندارد

* استخر اصلاح بذر

مساحت: ۲۵۵/۱۲ متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : کرج جاده مردآباد

استخر بانک صنعت و معدن

مساحت: ۱۲۲۵ متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : محمدآباد جنب کارخانه سوسیس

استخر تختی مهرشهر (۱)

مساحت: ۱۲۳۳ متر، مدیریت: تربیت بدنی -، روباز - : کرج حسین آباد استادیوم تختی

استخر تختی مهرشهر (۲)

مساحت: ۶۱۰ متر، مدیریت: تربیت بدنی -، روباز - : کرج حسین آباد استادیوم تختی

استخر توحید کلارک

مساحت: ۱۵۷ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : کرج کلارک خیابان شهید میرائی

استخر خاک شناسی

مساحت: ۲۰۱۰ متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : کرج - مشگین دشت

استخر دامپروری

مساحت: ۲۵ ۵/۱۲متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : کرج - حیدرآباد

استخر دانشکده کشاورزی

مساحت: ۱۲ ۲۵ متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : کرج خیابان دانشکده

استخر دانش (کودکان) (۱)

مساحت: ۱۲۲۵ متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : کرج خیابان دانشکده

استخر دانش (کودکان) (۱)

مساحت: ۵۱۰ متر، مدیریت: خصوصی -، سرپوشیده - : چهارصد دستگاه روبروی کارخانه روغن جهان

استخر دانش (کودکان) (۲)

مساحت: ۱۲ ۲۵ متر، مدیریت: خصوصی، سرپوشیده : چهارصد دستگاه روبروی کارخانه روغن جهان

استخر دشت بهشت

مساحت: ۱۰۲۰ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : جاده رجائی آباد پشت مخابرات

استخر دهکده فردوس

مساحت: ۴۰۲۰ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : کرج فردیس شهرک دهکده

استخر سپاه

مساحت: ۱۵۷ متر، مدیریت: دولتی -، سرپوشیده - : جاده مشکین آباد باغ کامل جعفری

استخر شاهین ویلا

مساحت: ۲۰ ۱۰ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز

استخر شاهین ویلا (قندی)

مساحت: ۱۵۳۳ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : شاهین ویلا، خیابان بنیاد

استخر شریعتی

مساحت: ۱۶۲۳ متر، مدیریت: تربیت بدنی ، سرپوشیده، : ذوب آهن روبروی موسسه استاندارد

استخر شهید گروسی

مساحت: ۱۰۲۰ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : کرج مهرشهر اول خز راه آهن

استخر شیرجه دانش

مساحت: ۱۵۱۰ متر، مدیریت: خصوصی -، سرپوشیده - : چهارصد دستگاه روبروی کارخانه روغن جهان

استخر عظیمیه بسیج سپاه

مساحت: ۱۰۲۰ متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : کرج عظیمیه چهارراه پامچال

استخر عظیمیه نیکو

مساحت: ۶۱۰ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : کرج- مهرشهر

استخر فاتح

مساحت: ۱۰۲۵ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : بلوار طالقانی اول بلوار ماهان

استخر قهرمانی

مساحت: ۱۵۳۳ متر، مدیریت: خصوصی، سرپوشیده، : چهارصد دستگاه روبروی کارخانه روغن جهان

استخر مجتمع ایران

مساحت: ۲۵۱۲ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : خیابان بهشتی نرسیده به ۴۵ متری جنب بانک ملی

استخر مجتمع طوبی

مساحت: ۲۰ ۱۰ متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : کرج جاده مردآباد

استخر محیط زیست (مهر)

مساحت: ۱۲۲۵ متر، مدیریت: دولتی -، روباز

استخر سهند

مساحت: ۶ ۱۲ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : فردیس، نرسیده به پمپ بنزین مخابرات

استخر منظریه

مساحت: ۲۰۱۰ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : منظریه خیابان طالقانی

استخر منظریه فردیس

مساحت: ۱۵۷ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : کرج فردیس منظریه

استخر موج

مساحت: ۱۰۲۵ متر، مدیریت: دولتی -، سرپوشیده ، - : چهارصد دستگاه روبروی کارخانه قند

استخر مؤسسه رازی

مساحت: ۱۲۲۵ متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : حصارک - مؤسسه رازی

استخر نمازی

مساحت: ۱۶ ۳۳ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : کرج خیابان ملارد پنجم فردیس

استخر هدف

مساحت: ۷ ۱۵ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : گلشهر درختی مدرسه هدف

استخر یادآوران

مساحت: ۲۵۱۲ متر، مدیریت: خصوصی -، سرپوشیده - : عظیمیه کرج - جاده چالوس اول فردوسی

اسلام آباد

مساحت: ۱۲۲۵ متر، مدیریت: تربیت بدنی ، سرپوشیده، - : اسلام آباد منطقه طرح ساماندهی

ناحیه ۱ آموزش و پرورش

مساحت: ۱۰ ۲۵ متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : کرج خیابان فروغی