استخر حجاب

مساحت: ۱۶? ۳۳ متر، مدیریت: تربیت بدنی -، سرپوشیده - : خیابان بلوار کشاور، خیابان حجاب، مجموعه ورزشی حجاب

استخر شهید کشور دوست

مساحت: ۲۵?۱۳ متر، مدیریت: تربیت بدنی -، سرپوشیده - : میدان ونک، خیابان شهید خدامی، روبروی هتل هما

استخر مجتمع بعثت

‌مساحت: ۲۶?۵۰ متر، مدیریت: تربیت بدنی، سرپوشیده - : اتوبان بعثت انتهای ۱۷ شهریور ? جنب فروشگاه رفاه تلفن:۵۵۵۱۵۳ ? ۵۵۵۲۸۰

دماوند

تختی دماوند

مساحت: ۳۶?۲۰ متر، مدیریت: تربیت بدنی -، روباز - : دماوند شهرک امامیه

رودهن

‌لاله صحرا

‌مساحت: ۱۷?۳۵ متر، مدیریت: خصوصی -، سرپوشیده - : رودهن ? خیابان پاسداران ? پلاک ۲۹۶۷

شهرری

۱۳ آبان

مساحت: ۶?۱۴ متر، مدیریت: تربیت بدنی-، روباز - : خ شهید رجائی ? شهرک ۱۳ آبان تلفن: ۵۰۰۸۶۵۴

آتش نشانی

مساحت: ۱۲?۱۶ متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : آتش نشانی شهرری

تختی ری

مساحت: ۱۸?۵۰ متر، مدیریت: تربیت بدنی -، روباز - : شهرری، خیابان خرم تلفن:۵۶۹۹۰۷۰

سیزده آبان

مساحت: ۳۳? ۱۷ متر، مدیریت: تربیت بدنی -، روباز - : خیابان شهید رجائی ? شهرک ۱۳ آبان تلفن:۵۰۰۸۶۵۴

شهید قاسم سبزعلی

مساحت: ۱۲? ۱۸ متر، مدیریت: تربیت بدنی -، سرپوشیده - : شهرری دولت آباد ? بین فلکه دوم و سوم تلفن: ۳۷۴۷۰۷۳ ? ۳۷۵۴۷۴۷

کانون مالک اشتر

مساحت: ۱۲?۱۶ متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : خیابان فدائیان اسلام ? نرسیده به چهارراه کانون مالک اشتر

گلگون

مساحت: ۸?۱۰ متر، مدیریت: دولتی -، سرپوشیده - : شهید رجائی، ایستگاه عظیم آباد پارک گلگون تلفن: ۵۰۰۱۷۳۵

مکتب الصدوق

مساحت: ۸? ۱۵ متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : شهرری خیابان چشمه علی مدرسه راهنمائی مکتب الصدوق

کرج

استخر آبشار (۱)

مساحت: ۸? ۱۸ متر، مدیریت: دولتی -، سرپوشیده - : مردآباد ? سه راه سرحد آباد

استخر آبشار (۲)

مساحت: ۱۲? ۲۴ متر، مدیریت: دولتی -، سرپوشیده - : مردآباد سه راه سرحد آباد

استخر آب و خاک

مساحت: ۱۵?۷ متر، مدیریت: دولتی -، سرپوشیده - : کرج، جاده مردآباد

استخر آزادگان

مساحت: ۲۵?۵/۱۲ متر، مدیریت: تربیت بدنی، سرپوشیده : شهرک اسلام آباد ? جنب شهرداری

استخر ارمغان تربیت بدنی

مساحت: ۲۵?۵/۱۲ متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : مهرشهر بلوار ارم ? جنب عمران شهرداری

استخر استاندارد

مساحت: ۱۲?۲۵ متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : میدان استاندارد، مؤسسه استاندارد

* استخر اصلاح بذر

مساحت: ۲۵?۵/۱۲ متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : کرج جاده مردآباد

استخر بانک صنعت و معدن

مساحت: ۱۲?۲۵ متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : محمدآباد ? جنب کارخانه سوسیس

استخر تختی مهرشهر (۱)

مساحت: ۱۲?۳۳ متر، مدیریت: تربیت بدنی -، روباز - : کرج حسین آباد ? استادیوم تختی

استخر تختی مهرشهر (۲)

مساحت: ۶?۱۰ متر، مدیریت: تربیت بدنی -، روباز - : کرج ? حسین آباد ? استادیوم تختی

استخر توحید کلارک

مساحت: ۱۵?۷ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : کرج ? کلارک ? خیابان شهید میرائی

استخر خاک شناسی

مساحت: ۲۰?۱۰ متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : کرج - مشگین دشت

استخر دامپروری

مساحت: ۲۵? ۵/۱۲متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : کرج - حیدرآباد

استخر دانشکده کشاورزی

مساحت: ۱۲? ۲۵ متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : کرج ? خیابان دانشکده

استخر دانش (کودکان) (۱)

مساحت: ۱۲?۲۵ متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : کرج ? خیابان دانشکده

استخر دانش (کودکان) (۱)

مساحت: ۵?۱۰ متر، مدیریت: خصوصی -، سرپوشیده - : چهارصد دستگاه روبروی کارخانه روغن جهان

استخر دانش (کودکان) (۲)

مساحت: ۱۲? ۲۵ متر، مدیریت: خصوصی، سرپوشیده : چهارصد دستگاه روبروی کارخانه روغن جهان

استخر دشت بهشت

مساحت: ۱۰?۲۰ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : جاده رجائی آباد ? پشت مخابرات

استخر دهکده فردوس

مساحت: ۴۰?۲۰ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : کرج ? فردیس ? شهرک دهکده

استخر سپاه

مساحت: ۱۵?۷ متر، مدیریت: دولتی -، سرپوشیده - : جاده مشکین آباد ? باغ کامل جعفری

استخر شاهین ویلا

مساحت: ۲۰? ۱۰ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز

استخر شاهین ویلا (قندی)

مساحت: ۱۵?۳۳ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : شاهین ویلا، خیابان بنیاد

استخر شریعتی

مساحت: ۱۶?۲۳ متر، مدیریت: تربیت بدنی ، سرپوشیده، : ذوب آهن روبروی موسسه استاندارد

استخر شهید گروسی

مساحت: ۱۰?۲۰ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : کرج ? مهرشهر ? اول خز راه آهن

استخر شیرجه دانش

مساحت: ۱۵?۱۰ متر، مدیریت: خصوصی -، سرپوشیده - : چهارصد دستگاه روبروی کارخانه روغن جهان

استخر عظیمیه بسیج سپاه

مساحت: ۱۰?۲۰ متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : کرج ? عظیمیه چهارراه پامچال

استخر عظیمیه نیکو

مساحت: ۶?۱۰ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : کرج- مهرشهر

استخر فاتح

مساحت: ۱۰?۲۵ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : بلوار طالقانی ? اول بلوار ماهان

استخر قهرمانی

مساحت: ۱۵?۳۳ متر، مدیریت: خصوصی، سرپوشیده، : چهارصد دستگاه روبروی کارخانه روغن جهان

استخر مجتمع ایران

مساحت: ۲۵?۱۲ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : خیابان بهشتی ? نرسیده به ۴۵ متری جنب بانک ملی

استخر مجتمع طوبی

مساحت: ۲۰? ۱۰ متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : کرج ? جاده مردآباد

استخر محیط زیست (مهر)

مساحت: ۱۲?۲۵ متر، مدیریت: دولتی -، روباز ?

استخر سهند

مساحت: ۶? ۱۲ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : فردیس، نرسیده به پمپ بنزین مخابرات

استخر منظریه

مساحت: ۲۰?۱۰ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : منظریه خیابان طالقانی

استخر منظریه فردیس

مساحت: ۱۵?۷ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : کرج ? فردیس ? منظریه

استخر موج

مساحت: ۱۰?۲۵ متر، مدیریت: دولتی -، سرپوشیده ، - : چهارصد دستگاه ? روبروی کارخانه قند

استخر مؤسسه رازی

مساحت: ۱۲?۲۵ متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : حصارک - مؤسسه رازی

استخر نمازی

مساحت: ۱۶? ۳۳ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : کرج ? خیابان ملارد پنجم فردیس

استخر هدف

مساحت: ۷? ۱۵ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : گلشهر ? درختی ? مدرسه هدف

استخر یادآوران

مساحت: ۲۵?۱۲ متر، مدیریت: خصوصی -، سرپوشیده - : عظیمیه کرج - جاده چالوس اول فردوسی

اسلام آباد

مساحت: ۱۲?۲۵ متر، مدیریت: تربیت بدنی ، سرپوشیده، - : اسلام آباد ? منطقه طرح ساماندهی

ناحیه ۱ آموزش و پرورش

مساحت: ۱۰? ۲۵ متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : کرج ? خیابان فروغی